Sök aktuella och kommande utbildningar från alla svenska högskolor
Be patient...

Laddar..

  • Kursnamn:
  • Ämne:
  • Utbildningstyp:
  • Undervisningsform:
    Alla Platsbunden Distans
  • Lärosäte:
  • Terminintervall:
  • Betygsintervall:
  • Examen:
Högskola / Ämne Kursnamn / Poäng / Omdöme ( Antal )

Statistik: BI / BII / HP / Gender
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT20 Per.1

Studietakt: 100%
258 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Grundläggande behörighet
Gymnasie(BI): 13.26
Gymn.Kompl(BII): 13.39
Högskoleprov: 0.05
80% Kvinnor
Pedagogik behandlar frågor om hur kunskaper, färdigheter, attityder och förhållningssätt utvecklas och påverkas på individ-, grupp- och systemni ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
252 039kr engelsk flagga
program på grundnivå Grundläggande behörighet
Gymnasie(BI): 13.26
Gymn.Kompl(BII): 13.39
Högskoleprov: 0.05
80% Kvinnor
Pedagogik behandlar frågor om hur kunskaper, färdigheter, attityder och förhållningssätt utvecklas och påverkas på individ-, grupp- och systemni ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
511 768kr engelsk flagga
grundavancerad program Utökad gymnasiebehörighet
Gymn.Kompl(BII): 15.73
Högskoleprov: 0.4
77% Kvinnor
I Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 läser du 1-2 skolämnen varvat med praktik på en skola samtidigt som du f&ar ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
511 768kr engelsk flagga
grundavancerad program Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 13.22
Gymn.Kompl(BII): 14.8
Högskoleprov: 0.45
54% Män
I Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 läser du 1-2 skolämnen varvat med praktik på en skola samtidigt som du f&ar ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
639 710kr engelsk flagga
grundavancerad program Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 16.53
Gymn.Kompl(BII): 18.67
Högskoleprov: 0.75
76% Kvinnor
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan förbereder dig för en yrkesverksamhet som lärare i grundskolans årskurs 7-9, gymnasiesko ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
639 710kr engelsk flagga
grundavancerad program Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 17.78
Gymn.Kompl(BII): 17.35
Högskoleprov: 1.0
60% Män
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan förbereder dig för en yrkesverksamhet som lärare i grundskolans årskurs 7-9, gymnasiesko ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
639 710kr engelsk flagga
grundavancerad program Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 16.8
Gymn.Kompl(BII): 15.16
Högskoleprov: 1.0
53% Män
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan förbereder dig för en yrkesverksamhet som lärare i grundskolans årskurs 7-9, gymnasiesko ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
511 768kr engelsk flagga
grundavancerad program Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 16.58
Gymn.Kompl(BII): 19.95
Högskoleprov: 1.05
66% Män
I Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 läser du 1-2 skolämnen varvat med praktik på en skola samtidigt som du f&ar ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
639 710kr engelsk flagga
grundavancerad program Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 17.52
Gymn.Kompl(BII): 19.17
Högskoleprov: 1.15
62% Kvinnor
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan förbereder dig för en yrkesverksamhet som lärare i grundskolans årskurs 7-9, gymnasiesko ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
639 710kr engelsk flagga
grundavancerad program Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 17.8
Gymn.Kompl(BII): 16.65
Högskoleprov: 1.2
72% Män
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan förbereder dig för en yrkesverksamhet som lärare i grundskolans årskurs 7-9, gymnasiesko ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT20 Per.1

Studietakt: 100%
650 000kr engelsk flagga
grundavancerad program Utökad gymnasiebehörighet
Göteborgs universitet har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
168 026kr svensk flagga
avancerat program
88% Kvinnor
The International Master in Educational Research (IMER) is a postgraduate programme of study that takes two years to complete. The programme enables students to study research in educ ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

Sommar2020

Studietakt: 33%
22 690kr engelsk flagga
grundkurs
100% Kvinnor
Denna sommarkurs vänder sig till dig som vill använda musik och musikpedagogiska metoder i ditt pedagogiska arbete med förskolebarn. Kursen behandlar bl.a. digitala verktyg, ackompanj ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 50%
42 007kr engelsk flagga
avancerad kurs
100% Kvinnor
Kursen innebär att självständigt men under handledning genomföra en vetenskaplig undersökning på masternivå. I detta ingår att på ett vetenskapligt korrekt sätt kunna argumentera för ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

VT20 Per.1

Studietakt: 100%
191 913kr engelsk flagga
program på grundnivå
53% Kvinnor
Det finns en stor lärarbrist i Sverige. Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en kort utbildning för dig som vill bli behörig lärare och redan har l&a ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT20 Per.1

Studietakt: 100%
172 000kr svensk flagga
avancerat program
88% Kvinnor
The International Master in Educational Research (IMER) is a postgraduate programme of study that takes two years to complete. The programme enables students to study research in educ ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
168 026kr svensk flagga
avancerat program
88% Kvinnor
The International Master in Educational Research (IMER) is a postgraduate programme of study that takes two years to complete. The programme enables students to study research in educ ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT20 Per.1

Studietakt: 100%
520 000kr engelsk flagga
grundavancerad program Utökad gymnasiebehörighet
Det finns ett stort behov av ämneslärare. Som ämneslärare bidrar du till unga människors utveckling – du blir en viktig del i unga människors liv i ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 50%
42 007kr engelsk flagga
avancerad kurs
100% Kvinnor
Kursen innebär att självständigt men under handledning genomföra en vetenskaplig undersökning på masternivå. I detta ingår att på ett vetenskapligt korrekt sätt kunna argumentera för ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

VT20 Per.1

Studietakt: 100%
383 826kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 11.35
Gymn.Kompl(BII): 13.58
57% Män
.Vill du arbeta som lärare och vara en av dem som utvecklar framtidens nyckelpersoner och vardagshjältar? Grundlärarprogrammet passar dig som vill arbeta med barn i sko ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
383 826kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 11.35
Gymn.Kompl(BII): 13.58
57% Män
.Vill du arbeta som lärare och vara en av dem som utvecklar framtidens nyckelpersoner och vardagshjältar? Grundlärarprogrammet passar dig som vill arbeta med barn i sko ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
511 768kr engelsk flagga
grundavancerad program
.
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT20 Per.1

Studietakt: 100%
390 000kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 11.35
Gymn.Kompl(BII): 13.58
57% Män
.Vill du arbeta som lärare och vara en av dem som utvecklar framtidens nyckelpersoner och vardagshjältar? Grundlärarprogrammet passar dig som vill arbeta med barn i sko ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT20 Per.1

Studietakt: 50%
43 000kr engelsk flagga
avancerad kurs
100% Kvinnor
Kursen innebär att självständigt men under handledning genomföra en vetenskaplig undersökning på masternivå. I detta ingår att på ett vetenskapligt korrekt sätt kunna argumentera för ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT20 Per.1

Studietakt: 100%
650 000kr engelsk flagga
grundavancerad program
Göteborgs universitet har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT20 Per.1

Studietakt: 100%
520 000kr engelsk flagga
grundavancerad program
.
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
639 710kr engelsk flagga
grundavancerad program Utökad gymnasiebehörighet
100% Kvinnor
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan förbereder dig för en yrkesverksamhet som lärare i grundskolans årskurs 7-9, gymnasiesko ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
639 710kr engelsk flagga
grundavancerad program Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 17.45
58% Män
OBS! Denna inriktning gäller musik som förstaämne i kombination med annat ämne. Musik som ett-ämnesinriktning heter Ämneslärarprogrammet med inriktn ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

VT20 Per.1

Studietakt: 100%
63 971kr engelsk flagga
avancerad kurspaket
100% Kvinnor
Göteborgs universitet har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.