Sök aktuella och kommande utbildningar från alla svenska högskolor
Be patient...

Laddar..

  • Kursnamn:
  • Ämne:
  • Utbildningstyp:
  • Undervisningsform:
    Alla Platsbunden Distans
  • Lärosäte:
  • Terminintervall:
  • Betygsintervall:
  • Examen:
Visar 1 till 11 av 11 träffar
Högskola / Ämne Kursnamn / Poäng / Omdöme ( Antal )

Statistik: BI / BII / HP / Gender
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT21 Per.2

Studietakt: 100%
19 625kr engelsk flagga
avancerad kurs
93% Kvinnor
Kursens huvudsakliga innehåll är en ämnesfördjupning i huvudområdet fysioterapi med fokus på fysiologiska effekter av inaktivitet och fysisk aktivitet/träning, specifika kunskaper och ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT21 Per.2

Studietakt: 100%
7 850kr engelsk flagga
grundkurs
70% Män
Kursen behandlar fysiologiska effekter av elektrisk ström och av exponering för gas och joniserande strålning. Dessutom behandlas lagar och bestämmelser för medicinteknisk utrustning. ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT21 Per.2

Studietakt: 100%
19 625kr engelsk flagga
avancerad kurs
74% Kvinnor
Kursen vänder sig till fysioterapeuter, sjuksköterskor, läkare eller motsvarande. Centralt i kursen är fördjupade och breddade kunskaper om smärtans komplexitet ur såväl biomedicinskt ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT21 Per.2

Studietakt: 100%
19 625kr engelsk flagga
avancerad kurs
50% Män
Kursen riktar sig till fysioterapeuter inom olika verksamhetsområden som vill fördjupa sig inom sitt intresseområde. Studentens individuella lärandeplan formuleras vid kursstart. Foku ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT21 Per.2

Studietakt: 50%
15 375kr engelsk flagga
avancerad kurs
80% Kvinnor
Kursen syftar till fördjupad kunskap om utvärderingar inom hälso- och sjukvården vid interventioner/behandlingar med olika former av studiedesign. Centrala inslag ikursen är hur man k ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT21 Per.2

Studietakt: 100%
19 625kr engelsk flagga
avancerad kurs
67% Kvinnor
Kursen innehåller fördjupning avseende:- riskfaktorer för idrottstrauma och överbelastningsskador.- prevention inom idrottstraumatologi.- skademekanismer och läkningsprocesser i rörel ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT21 Per.2

Studietakt: 100%
43 200kr engelsk flagga
grundkurs
.
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT21 Per.2

Studietakt: 100%
11 800kr engelsk flagga
grundkurs
Linköpings universitet har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT21 Per.2

Studietakt: 100%
19 625kr svensk flagga
avancerad kurs
100% Kvinnor
In the course, the student will acquire advanced knowledge of neurobiology, considering ethical and gender issues and obtaining an overview of methods available for studies of the ner ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT21 Per.2

Studietakt: 100%
19 625kr svensk flagga
avancerad kurs
100% Kvinnor
In this course, the students will focus on four main themes: Biomaterial related infections; Infectious diseases and global medicine; Chronic infections; Infections related to mother ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT21 Per.2

Studietakt: 50%
14 497kr engelsk flagga
avancerad kurs
E-hälsa innebär att använda digitala verktyg för att uppnå och bibehålla hälsa. Kursen fokuserar på hälsofrämjande och sjukdomspreventiva digitala verktyg, beteendevetenskapliga teori ... go to description