Sök aktuella och kommande utbildningar från alla svenska högskolor
Be patient...

Laddar..

  • Kursnamn:
  • Ämne:
  • Utbildningstyp:
  • Undervisningsform:
    Alla Platsbunden Distans
  • Lärosäte:
  • Terminintervall:
  • Betygsintervall:
  • Examen:
Visar 1 till 30 av 107 träffar
Högskola / Ämne Kursnamn / Poäng / Omdöme ( Antal )

Statistik: BI / BII / HP / Gender
[ Matematik ]

VT21 Per.2

Studietakt: 50%
15 467kr engelsk flagga
grundkurs
63% Män
Kursen skall ge grundläggande kunskap i diskret matematik. Den studerande skall genom kursen utveckla sin förmåga att lösa problem och genomföra beräkningar inom flera problemområden ... go to description
[ Ekonomi ]

VT21 Per.2

Studietakt: 100%
8 745kr svensk flagga
grundkurs
This course surveys research which incorporates psychological evidence from behavioral experiments into economics. Topics include: present-bias and time-inconsistency in intertemporal ... go to description
[ Ekonomi ]

VT21 Per.2

Studietakt: 100%
8 745kr svensk flagga
grundkurs
This course surveys research which incorporates psychological evidence from behavioral experiments into economics. Topics include: present-bias and time-inconsistency in intertemporal ... go to description
[ Humaniora ]

VT21 Per.2

Studietakt: 100%
8 745kr svensk flagga
grundkurs
67% Kvinnor
The course entailsan introduction to popular works of Western cinema and their relationship withclassical texts of philosophy. The texts include some of the prominent works of Aristot ... go to description
[ Socialt arbete och social omsorg ]

VT21 Per.2

Studietakt: 50%
17 490kr engelsk flagga
avancerad kurs
50% Män
DENNA KURS INGÅR I MASTERUTBILDNINGEN I SOCIALT ARBETEI kursen fördjupas och används kunskaper om aktuell forskning och utveckling inom socialt arbete, liksom kunskaper om för ämnet r ... go to description
[ Socialt arbete och social omsorg ]

VT21 Per.2

Studietakt: 100%
17 490kr engelsk flagga
avancerad kurs
50% Män
DENNA KURS INGÅR I MASTERUTBILDNINGEN I SOCIALT ARBETEI kursen fördjupas och används kunskaper om aktuell forskning och utveckling inom socialt arbete, liksom kunskaper om för ämnet r ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

VT21 Per.2

Studietakt: 100%
17 490kr engelsk flagga
grundkurs
100% Kvinnor
Kursen syftar till att ge studenten viss färdighetsträning i olika sätt att samla in och bearbeta empiriskt material, samt skapa medvetenhet om metodologiska möjligheter och begränsni ... go to description
[ Humaniora ]

VT21 Per.2

Studietakt: 100%
17 490kr engelsk flagga
grundkurs
50% Män
Kursen syftar till att ge övergripande kunskap om projektmetodik, projektledarens roll och olika organisationsscheman för redovisning, drift och uppföljning av projekt.Kursen behandla ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

VT21 Per.2

Studietakt: 100%
8 745kr engelsk flagga
grundkurs
56% Män
Regressions- och tidsserieanalys tar upp enkel och multipel linjär regression,deskriptiv tidsserieanalys och prognoser samt index och efterfrågeanalys.
[ Naturvetenskap ]

VT21 Per.2

Studietakt: 100%
28 995kr svensk flagga
avancerad kurs
50% Män
The course has three parts:Water management. Beginning with a strategy game, lectures, seminars and laboratory exercises explain and extend the practical and theoretical understanding ... go to description
[ Religionsvetenskap och teologi ]

VT21 Per.2

Studietakt: 100%
17 490kr engelsk flagga
grundkurs
Kursen innebär ett självständigt uppsatsarbete inom kristendomens historia med stöd av handledning och seminarier.
[ Data ]

VT21 Per.2

Studietakt: 50%
11 598kr svensk flagga
avancerad kurs
67% Kvinnor
The course aims to give a solid introduction to the Bayesian approach tostatistical inference, with a view towards applications in data mining andmachine learning. The course contents ... go to description
[ Humaniora ]

VT21 Per.2

Studietakt: 100%
8 745kr svensk flagga
grundkurs
80% Kvinnor
Is it ethically acceptable to use animals for food and medical experiments? To what extent is it defensible to genetically modify plants? How should we mitigate climate change? What i ... go to description
[ Naturvetenskap ]

VT21 Per.2

Studietakt: 100%
29 000kr engelsk flagga
grundkurs
Kursen syftar till att ge dig som är biomedicinsk analytiker med en äldre utbildning möjlighet att komplettera din tidigare utbildning med en kandidatexamen. Under kursen planeras och ... go to description
[ Socialt arbete och social omsorg ]

VT21 Per.2

Studietakt: 50%
8 745kr engelsk flagga
avancerad kurs
100% Kvinnor
DENNA KURS INGÅR I MASTERUTBILDNINGEN I SOCIALT ARBETEI kursen fördjupas kunskaper om den vetenskapliga och teoretiska diskussionen kring sociala problem och social utsatthet i dagens ... go to description
[ Religionsvetenskap och teologi ]

VT21 Per.2

Studietakt: 50%
8 745kr engelsk flagga
grundkurs
61% Män
Syftet med kursen är att ge en fördjupad översikt över östasiatiska religioner som hinduism och buddhism med fokus på dess moderna historia och teologiska utveckling. Fokus kommer att ... go to description
[ Ekonomi ]

VT21 Per.2

Studietakt: 100%
8 745kr svensk flagga
grundkurs
100% Män
The starting point of the course is the development of a highly competitive and innovative global business environment and the advances made in the international management field. Muc ... go to description
[ Humaniora ]

VT21 Per.2

Studietakt: 100%
8 745kr engelsk flagga
grundkurs
Kursen handlar om språksociologi. I kursen introduceras teoretiska perspektiv på faktorer som påverkar människans språkbruk. Sådana faktorer kan vara ålder, kön, social grupp, individ ... go to description
[ Humaniora ]

VT21 Per.2

Studietakt: 100%
8 745kr engelsk flagga
grundkurs
I kursen introduceras olika teoretiska perspektiv på vad text är samt hur texter kan analyseras. Analysbegreppen kontext samt textuell, ideationell och interpersonell struktur används ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT21 Per.2

Studietakt: 100%
19 625kr engelsk flagga
avancerad kurs
93% Kvinnor
Kursens huvudsakliga innehåll är en ämnesfördjupning i huvudområdet fysioterapi med fokus på fysiologiska effekter av inaktivitet och fysisk aktivitet/träning, specifika kunskaper och ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

VT21 Per.2

Studietakt: 100%
8 745kr engelsk flagga
grundkurs
Kursen innebär planering, genomförande och försvar av ett vetenskapligt arbete, samt opposition på annan studerandes arbete. Det självständiga arbetet kan författas enskilt eller av t ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

VT21 Per.2

Studietakt: 100%
8 745kr engelsk flagga
grundkurs
Kursen behandlar grundläggande begrepp och teorier om internationell politik samt olika historiska och samtida företeelser inom internationell politik, som exempelvis FN−systemet, int ... go to description
[ Humaniora ]

VT21 Per.2

Studietakt: 100%
8 745kr engelsk flagga
grundkurs
100% Män
Politiken och samhällslivet kräver vårt moraliska ställningstagande om och om igen. Under den här kursen studeras begrepp som spelar en central roll i både politisk filosofi och etik ... go to description
[ Humaniora ]

VT21 Per.2

Studietakt: 100%
8 745kr engelsk flagga
grundkurs
100% Kvinnor
Språkfilosofi och kunskapsteori är två av filosofins centrala delar. Språkfilosofin studerar frågor som mening, sanning, tolkning, samt hur kommunikation alls är möjlig. Centrala begr ... go to description
[ Naturvetenskap ]

HT21 Per.1

Studietakt: 100%
252 000kr svensk flagga
avancerat program
På masterprogrammet Protein Science studerar du växelverkan mellan de proteiner och molekyler som utgör grunden för alla livsprocesser. Programmet behandlar både komplexa proteinstruk ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

VT21 Per.2

Studietakt: 100%
8 745kr engelsk flagga
grundkurs
Delkursenbehandlar på ett generellt och principiellt sätt olika metodiska överväganden som varje uppsatsförfattare (och forskare) ställs inför. Här presenteras grundläggande vetenskap ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

VT21 Per.2

Studietakt: 100%
6 996kr engelsk flagga
grundkurs
Kursens övergripande syfte är att fördjupa kunskapen om och förståelsen för olika politiska system i ett jämförande perspektiv.Kursens fokus är teorier kring statsskick, politiska sys ... go to description
[ Språk ]

Sommar2021

Studietakt: 100%
- engelsk flagga
förutbildning kurs
Linköpings universitet har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Språk ]

HT21 Per.1

Studietakt: 100%
- engelsk flagga
förutbildning kurs
Linköpings universitet har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.