Sök aktuella och kommande utbildningar från alla svenska högskolor
Be patient...

Laddar..

  • Kursnamn:
  • Ämne:
  • Utbildningstyp:
  • Undervisningsform:
    Alla Platsbunden Distans
  • Lärosäte:
  • Terminintervall:
  • Betygsintervall:
  • Examen:
Högskola / Ämne Kursnamn / Poäng / Omdöme ( Antal )

Statistik: BI / BII / HP / Gender
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
450 000kr engelsk flagga
grundavancerad program
Gymnasie(BI): 16.66
Högskoleprov: 0.6
72% Kvinnor
Ämneslärarprogrammet är något för dig som vill inspirera och stödja ungdomar i sitt lärande. Utbildningen består till stor del av ämnesstudier. Du söker till programmet med ett ingång ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.2

Studietakt: 100%
32 500kr engelsk flagga
avancerad kurs
81% Kvinnor
Linnéuniversitetet har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

VT20 Per.1

Studietakt: 25%
16 250kr engelsk flagga
avancerad kurs
52% Män
Linnéuniversitetet har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
29 250kr engelsk flagga
grundkurs
Linnéuniversitetet har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 25%
16 250kr engelsk flagga
avancerad kurs
52% Män
Linnéuniversitetet har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.2

Studietakt: 100%
10 625kr engelsk flagga
grundkurs
Linnéuniversitetet har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
16 250kr engelsk flagga
grundkurs
Linnéuniversitetet har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

VT20 Per.1

Studietakt: 100%
32 500kr svensk flagga
grundkurs
The demand for teachers who are well equipped to face the challenges of a multicultural classroom is increasingat the same pace as globalisation moves forward. Having studied this cou ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

VT20 Per.1

Studietakt: 25%
10 625kr engelsk flagga
grundkurs Grundläggande behörighet
78% Kvinnor
Kursen riktar sig till pedagoger och ger fördjupad kunskap om förhistorisk tid, från stenålder fram till medeltidens början. Genom källkritiska studier ger kursen didaktiska redskap f ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

VT20 Per.1

Studietakt: 63%
32 500kr engelsk flagga
grundkurs
56% Kvinnor
Linnéuniversitetet har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

VT20 Per.1

Studietakt: 63%
16 250kr engelsk flagga
grundkurs
92% Kvinnor
Linnéuniversitetet har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

VT20 Per.1

Studietakt: 100%
0kr svensk flagga
grundkurs
The demand for teachers who are well equipped to face the challenges of a multicultural classroom is increasingat the same pace as globalisation moves forward. Having studied this cou ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

VT20 Per.1

Studietakt: 100%
32 500kr svensk flagga
grundkurs
The demand for teachers who are well equipped to face the challenges of a multicultural classroom is increasingat the same pace as globalisation moves forward. Having studied this cou ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

VT20 Per.1

Studietakt: 25%
16 250kr engelsk flagga
avancerad kurs
52% Män
Linnéuniversitetet har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 25%
21 250kr engelsk flagga
grundkurs Grundläggande behörighet
100% Kvinnor
I denna kurs lär den studerande sig att redogöra för och problematisera de teorier om kunskap och lärande som ligger till grund för den svenska grundskolan, dess styrdokument och kurs ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 25%
16 250kr engelsk flagga
avancerad kurs
52% Män
Linnéuniversitetet har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT20 Per.1

Studietakt: 25%
10 625kr engelsk flagga
grundkurs Grundläggande behörighet
78% Kvinnor
Kursen riktar sig till pedagoger och ger fördjupad kunskap om förhistorisk tid, från stenålder fram till medeltidens början. Genom källkritiska studier ger kursen didaktiska redskap f ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT20 Per.2

Studietakt: 100%
10 625kr engelsk flagga
grundkurs
Linnéuniversitetet har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT20 Per.1

Studietakt: 25%
16 250kr engelsk flagga
avancerad kurs
52% Män
Linnéuniversitetet har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT20 Per.1

Studietakt: 25%
16 250kr engelsk flagga
avancerad kurs
52% Män
Linnéuniversitetet har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT20 Per.1

Studietakt: 100%
29 250kr engelsk flagga
grundkurs
Linnéuniversitetet har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 67%
202 500kr engelsk flagga
avancerat program
100% Kvinnor
Matematikutveckling ingår som en av tre inriktningar i speciallärarprogrammet. I utbildningen utvecklar du en speciallärarroll med fokus på förebyggande åtgärder och undervisning för ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
42 500kr engelsk flagga
grundkurs
73% Kvinnor
Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att kunna arbeta med lärande och förändringsarbete i arbetsliv, utbildnings- eller vardagssammanhang. Kursen syftar främst till att du ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
42 500kr engelsk flagga
grundkurs
73% Kvinnor
Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att kunna arbeta med lärande och förändringsarbete i arbetsliv, utbildnings- eller vardagssammanhang. Kursen syftar främst till att du ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 50%
42 500kr engelsk flagga
grundkurs
73% Kvinnor
Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att kunna arbeta med lärande och förändringsarbete i arbetsliv, utbildnings- eller vardagssammanhang. Kursen syftar främst till att du ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
0kr engelsk flagga
grundkurs
I kursen utvecklar du kompetens i att undervisa i musik åk 4-6. Exempel på kursmoment:Musicerande från ett didaktiskt perspektivDigitala verktyg för musikskapandeMusik enl Lgr 11Bedöm ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

VT20 Per.1

Studietakt: 50%
32 250kr engelsk flagga
avancerad kurs
100% Kvinnor
Detta är den sista delen av masterprogrammet i pedagogik. Du ska självständigt men under handledning genomföra en undersökning med hjälp av vetenskapliga metoder. Utgångspunkten är de ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

VT20 Per.2

Studietakt: 50%
16 250kr engelsk flagga
grundkurs
54% Män
Linnéuniversitetet har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.2

Studietakt: 100%
32 500kr engelsk flagga
avancerad kurs
81% Kvinnor
Linnéuniversitetet har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.