Sök aktuella och kommande utbildningar från alla svenska högskolor
Be patient...

Laddar..

  • Kursnamn:
  • Ämne:
  • Utbildningstyp:
  • Undervisningsform:
    Alla Platsbunden Distans
  • Lärosäte:
  • Terminintervall:
  • Betygsintervall:
  • Examen:
Högskola / Ämne Kursnamn / Poäng / Omdöme ( Antal )

Statistik: BI / BII / HP / Gender
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
645 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 15.17
Gymn.Kompl(BII): 16.5
Högskoleprov: 0.35
62% Män
Ämneslärarutbildningen har två inriktningar. I inriktningen mot grundskolans årskurs 7-9 studerar du två eller tre ämnen under 4 eller 4,5 år och i inriktningen mot gymnasieskolan stu ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
440 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 14.15
Gymn.Kompl(BII): 14.34
Högskoleprov: 0.35
59% Män
Ämneslärarutbildningen har två inriktningar. I inriktningen mot grundskolans årskurs 7-9 studerar du två eller tre ämnen under 4 eller 4,5 år och i inriktningen mot gymnasieskolan stu ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
525 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 14.31
Gymn.Kompl(BII): 15.21
Högskoleprov: 0.45
56% Män
Ämneslärarutbildningen har två inriktningar. I inriktningen mot grundskolans årskurs 7-9 studerar du två eller tre ämnen under 4 eller 4,5 år och i inriktningen mot gymnasieskolan stu ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
510 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 16.44
Gymn.Kompl(BII): 16.69
Högskoleprov: 0.6
52% Kvinnor
Ämneslärarutbildningen har två inriktningar. I inriktningen mot grundskolans årskurs 7-9 studerar du två eller tre ämnen under 4 eller 4,5 år och i inriktningen mot gymnasieskolan stu ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
505 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 17.19
Gymn.Kompl(BII): 17.55
Högskoleprov: 0.6
74% Kvinnor
Ämneslärarutbildningen har två inriktningar. I inriktningen mot grundskolans årskurs 7-9 studerar du två eller tre ämnen under 4 eller 4,5 år och i inriktningen mot gymnasieskolan stu ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
505 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 15.1
Gymn.Kompl(BII): 16.24
Högskoleprov: 0.6
74% Kvinnor
Ämneslärarutbildningen har två inriktningar. I inriktningen mot grundskolans årskurs 7-9 studerar du två eller tre ämnen under 4 eller 4,5 år och i inriktningen mot gymnasieskolan stu ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
500 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 16.68
Gymn.Kompl(BII): 17.02
Högskoleprov: 0.65
51% Män
Ämneslärarutbildningen har två inriktningar. I inriktningen mot grundskolans årskurs 7-9 studerar du två eller tre ämnen under 4 eller 4,5 år och i inriktningen mot gymnasieskolan stu ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
425 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 20.31
Högskoleprov: 0.75
100% Kvinnor
Malmö högskola har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
505 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 16.45
Gymn.Kompl(BII): 16.3
Högskoleprov: 0.95
65% Män
Ämneslärarutbildningen har två inriktningar. I inriktningen mot grundskolans årskurs 7-9 studerar du två eller tre ämnen under 4 eller 4,5 år och i inriktningen mot gymnasieskolan stu ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
425 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 20.92
Gymn.Kompl(BII): 21.89
Högskoleprov: 1.0
78% Kvinnor
Malmö högskola har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
425 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 20.92
Gymn.Kompl(BII): 21.89
Högskoleprov: 1.0
78% Kvinnor
Malmö högskola har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
425 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 20.92
Gymn.Kompl(BII): 21.89
Högskoleprov: 1.0
78% Kvinnor
Malmö högskola har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
425 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 20.92
Gymn.Kompl(BII): 21.89
Högskoleprov: 1.0
78% Kvinnor
Malmö högskola har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
600 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
83% Män
Ämneslärarutbildningen har två inriktningar. I inriktningen mot grundskolans årskurs 7-9 studerar du två eller tre ämnen under 4 eller 4,5 år och i inriktningen mot gymnasieskolan stu ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT20 Per.1

Studietakt: 50%
- engelsk flagga
avancerat program
80% Kvinnor
Matematikutveckling ingår som en av tre specialiseringar i speciallärarprogrammet. Syftet är att utbilda speciallärare som kan stärka undervisningen av barn, unga och vuxna i deras ma ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT20 Per.1

Studietakt: 100%
- engelsk flagga
grundavancerad program
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 90 högskolepoäng vänder sig till dig som vill bli ämneslärare och som har ämneskunskaper som är relevanta för ett eller flera av skolans und ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

VT20 Per.1

Studietakt: 25%
10 000kr engelsk flagga
avancerad kurs
93% Kvinnor
Malmö högskola har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 50%
195 000kr engelsk flagga
avancerat program
80% Kvinnor
Matematikutveckling ingår som en av tre specialiseringar i speciallärarprogrammet. Syftet är att utbilda speciallärare som kan stärka undervisningen av barn, unga och vuxna i deras ma ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

VT20 Per.1

Studietakt: 25%
10 000kr engelsk flagga
avancerad kurs
100% Kvinnor
Malmö högskola har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
160 000kr engelsk flagga
avancerat program
60% Kvinnor
Att studera historisk förändring och sambanden dåtid-nutid-framtid är centralt för att förstå samtiden. Det finns ett ständigt behov av sådana analyser och av människor med kompetens ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
335 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 13.1
Gymn.Kompl(BII): 15.4
51% Kvinnor
Malmö högskola har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
47 000kr engelsk flagga
grundkurs Utökad gymnasiebehörighet
56% Män
Malmö högskola har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.2

Studietakt: 50%
10 000kr engelsk flagga
avancerad kurs
80% Kvinnor
Malmö högskola har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 50%
21 000kr engelsk flagga
grundkurs
96% Kvinnor
Malmö högskola har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

VT20 Per.1

Studietakt: 50%
19 000kr engelsk flagga
grundkurs
Malmö högskola har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

VT20 Per.1

Studietakt: 100%
28 000kr engelsk flagga
grundkurs
Malmö högskola har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

VT20 Per.1

Studietakt: 50%
19 000kr engelsk flagga
avancerad kurs
100% Kvinnor
Malmö högskola har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT20 Per.1

Studietakt: 100%
- engelsk flagga
grundavancerad program Utökad gymnasiebehörighet
Vill du arbeta med ungdomar i en spännande ålder på tröskeln till vuxenlivet? Då är ämneslärarutbildning något för dig. Redan under första terminen får du känna på din framtida yrkesr ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

VT20 Per.1

Studietakt: 50%
19 000kr engelsk flagga
grundkurs Grundläggande behörighet
Malmö högskola har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.