Sök aktuella och kommande utbildningar från alla svenska högskolor
Be patient...

Laddar..

  • Kursnamn:
  • Ämne:
  • Utbildningstyp:
  • Undervisningsform:
    Alla Platsbunden Distans
  • Lärosäte:
  • Terminintervall:
  • Betygsintervall:
  • Examen:
Visar 1 till 30 av 743 träffar
Högskola / Ämne Kursnamn / Poäng / Omdöme ( Antal )

Statistik: BI / BII / HP / Gender
[ Humaniora ]

VT20 Per.1

Studietakt: 100%
270 000kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 15.78
Gymn.Kompl(BII): 16.22
Högskoleprov: 0.6
57% Kvinnor
Kandidatprogram i historia, politik och samhälle passar dig som vill ha en bred utbildning med historisk och statsvetenskaplig inriktning. Programmet kombinerar studier i historia och ... go to description
[ Humaniora ]

HT20 Per.1

Studietakt: 100%
270 000kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 15.78
Gymn.Kompl(BII): 16.22
Högskoleprov: 0.6
57% Kvinnor
Kandidatprogram i historia, politik och samhälle passar dig som vill ha en bred utbildning med historisk och statsvetenskaplig inriktning. Programmet kombinerar studier i historia och ... go to description
[ Humaniora ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
270 000kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 15.78
Gymn.Kompl(BII): 16.22
Högskoleprov: 0.6
57% Kvinnor
Kandidatprogram i historia, politik och samhälle passar dig som vill ha en bred utbildning med historisk och statsvetenskaplig inriktning. Programmet kombinerar studier i historia och ... go to description
[ Humaniora ]

Sommar2020

Studietakt: 100%
11 250kr engelsk flagga
grundkurs Grundläggande behörighet
Gymnasie(BI): 17.76
Gymn.Kompl(BII): 16.36
Högskoleprov: 0.7
57% Män
Vetenskap är ett fenomen som är viktigt på en mängd sätt, men mest centralt är kanske att den oavlåtligen producerar ny kunskap, om företeelser som vi annars inte kunde veta något om. ... go to description
[ Humaniora ]

HT20 Per.2

Studietakt: 100%
11 250kr svensk flagga
grundkurs
Gymnasie(BI): 19.1
Högskoleprov: 0.7
80% Kvinnor
Kursen fokuserar på viktigare ekonomiska och sociala frågor i Latinamerika under 1990-talet. De neo-liberala paradigmen analyseras i relation till globalisering, fattigdom, urbaniseri ... go to description
[ Humaniora ]

HT20 Per.2

Studietakt: 100%
11 250kr svensk flagga
grundkurs
Gymnasie(BI): 19.1
Högskoleprov: 0.7
80% Kvinnor
Kursen fokuserar på viktigare ekonomiska och sociala frågor i Latinamerika under 1990-talet. De neo-liberala paradigmen analyseras i relation till globalisering, fattigdom, urbaniseri ... go to description
[ Humaniora ]

HT19 Per.2

Studietakt: 100%
11 250kr svensk flagga
grundkurs
Gymnasie(BI): 19.1
Högskoleprov: 0.7
80% Kvinnor
Kursen fokuserar på viktigare ekonomiska och sociala frågor i Latinamerika under 1990-talet. De neo-liberala paradigmen analyseras i relation till globalisering, fattigdom, urbaniseri ... go to description
[ Humaniora ]

VT20 Per.1

Studietakt: 50%
22 500kr engelsk flagga
grundkurs Grundläggande behörighet
Gymnasie(BI): 20.2
Gymn.Kompl(BII): 19.13
Högskoleprov: 0.8
69% Kvinnor
Kursen behandlar den antika mytologin ur olika aspekter. Du studerar myter, deras roll i religionen, deras gestaltning i konst och litteratur, mytforskningens teoribildningar och myte ... go to description
[ Humaniora ]

HT19 Per.2

Studietakt: 50%
11 250kr svensk flagga
grundkurs
Gymnasie(BI): 21.15
Gymn.Kompl(BII): 19.66
Högskoleprov: 0.95
69% Kvinnor
The course is an introduction to art, architecture and visual culture in Sweden from the Middle Ages to the present day. The objects of study are discussed and analysed in relation to ... go to description
[ Humaniora ]

HT20 Per.2

Studietakt: 50%
11 250kr svensk flagga
grundkurs
Gymnasie(BI): 21.15
Gymn.Kompl(BII): 19.66
Högskoleprov: 0.95
69% Kvinnor
The course is an introduction to art, architecture and visual culture in Sweden from the Middle Ages to the present day. The objects of study are discussed and analysed in relation to ... go to description
[ Humaniora ]

HT20 Per.2

Studietakt: 50%
11 250kr svensk flagga
grundkurs
Gymnasie(BI): 21.15
Gymn.Kompl(BII): 19.66
Högskoleprov: 0.95
69% Kvinnor
The course is an introduction to art, architecture and visual culture in Sweden from the Middle Ages to the present day. The objects of study are discussed and analysed in relation to ... go to description
[ Humaniora ]

VT20 Per.2

Studietakt: 50%
11 250kr svensk flagga
grundkurs
Gymnasie(BI): 21.15
Gymn.Kompl(BII): 19.66
Högskoleprov: 0.95
69% Kvinnor
The course is an introduction to art, architecture and visual culture in Sweden from the Middle Ages to the present day. The objects of study are discussed and analysed in relation to ... go to description
[ Humaniora ]

VT20 Per.2

Studietakt: 50%
11 250kr svensk flagga
grundkurs
Gymnasie(BI): 21.15
Gymn.Kompl(BII): 19.66
Högskoleprov: 0.95
69% Kvinnor
The course is an introduction to art, architecture and visual culture in Sweden from the Middle Ages to the present day. The objects of study are discussed and analysed in relation to ... go to description
[ Humaniora ]

Sommar2020

Studietakt: 100%
11 250kr engelsk flagga
grundkurs Grundläggande behörighet
Gymnasie(BI): 19.06
Gymn.Kompl(BII): 18.52
Högskoleprov: 1.05
55% Kvinnor
Kursen behandlar grundläggande distinktioner inom argumentationsanalys, såsom skillnaden mellan god och effektiv argumentation, och mellan hållbarhet och relevans. Med hjälp av prakti ... go to description
[ Humaniora ]

Sommar2020

Studietakt: 100%
11 250kr engelsk flagga
grundkurs Grundläggande behörighet
Gymnasie(BI): 19.77
Gymn.Kompl(BII): 18.2
Högskoleprov: 1.05
62% Kvinnor
Många problem i världen kan bara lösas globalt. Det gäller t.ex. frågor om krig och fred, om rättvisa och en hållbar miljö. Men finns det globala politiska lösningar på dessa problem? ... go to description
[ Humaniora ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
495 000kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 16.92
Gymn.Kompl(BII): 18.95
Högskoleprov: 1.1
53% Män
Ämneslärarutbildningen är en akademisk professionsutbildning som ger kunskaper och färdigheter för yrkesverksamhet som lärare. Utbildningen ges med inriktning mot arbete inom grundsko ... go to description
[ Humaniora ]

HT20 Per.1

Studietakt: 100%
495 000kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 16.92
Gymn.Kompl(BII): 18.95
Högskoleprov: 1.1
53% Män
Ämneslärarutbildningen är en akademisk professionsutbildning som ger kunskaper och färdigheter för yrkesverksamhet som lärare. Utbildningen ges med inriktning mot arbete inom grundsko ... go to description
[ Humaniora ]

HT20 Per.1

Studietakt: 100%
495 000kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 16.95
Gymn.Kompl(BII): 16.14
Högskoleprov: 1.15
50% Män
Stockholms universitet har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Humaniora ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
495 000kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 16.95
Gymn.Kompl(BII): 16.14
Högskoleprov: 1.15
50% Män
Stockholms universitet har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Humaniora ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
11 250kr engelsk flagga
avancerad kurs
50% Män
Vad vet vi om känslor och känsloyttringar under medeltiden? Hur ska emotioner studeras och vad avslöjar de om kultur och social praktik? Med utgångspunkt i olika ingångar i ämnet – ti ... go to description
[ Humaniora ]

VT20 Per.1

Studietakt: 100%
45 000kr engelsk flagga
grundkurs
84% Kvinnor
Kursen syftar till att vidareutveckla din förmåga till självständigt vetenskapligt arbete. Du får ingående ämneskunskaper och en orientering om aktuella forskningsfrågor samt fördjupa ... go to description
[ Humaniora ]

HT20 Per.1

Studietakt: 100%
270 000kr engelsk flagga
program på grundnivå
78% Kvinnor
Är du intresserad av vad man gör på ett museum? Tycker du att det är viktigt att kunna ta ställning och påverka hur det förflutna presenteras och används i samtida sammanhang? Då kan ... go to description
[ Humaniora ]

VT20 Per.1

Studietakt: 100%
11 250kr engelsk flagga
grundkurs
75% Kvinnor
Kursen ger en introduktion till centrala religiösa texter i judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism. Texternas tillkomsthistoria, centrala innehåll samt tolkningstendenser ... go to description
[ Humaniora ]

VT20 Per.1

Studietakt: 100%
45 000kr engelsk flagga
grundkurs
50% Män
Kursen ger fördjupade kunskaper i vad som kännetecknar god arkeologisk vetenskap. Etiska aspekter och arkeologins roll i ett vidare samhälleligt sammanhang ges särskild uppmärksamhet. ... go to description
[ Humaniora ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
45 000kr engelsk flagga
grundkurs
85% Kvinnor
Kursen behandlar och fördjupar teoretiska aspekter av ämnet. Ett eller flera aktuella forskningsfält introduceras, diskuteras och problematiseras med utgångspunkt i litterära texter. ... go to description
[ Humaniora ]

HT19 Per.1

Studietakt: 50%
22 500kr engelsk flagga
grundkurs Grundläggande behörighet
57% Kvinnor
Stockholm före Stockholm har som målsättning att ge kunskap om Stockholms och Stockholmsområdets bakgrund med fokus på de arkeologiska lämningarna frånforntiden fram till ca 1300. Kur ... go to description
[ Humaniora ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
45 000kr engelsk flagga
grundkurs
53% Kvinnor
Du får kunskaper om människor, kulturer och samhällen under förhistorisk tid, främst med avseende på Nordeuropa men med globala utblickar. Tolkningar av regional variation och föränd ... go to description
[ Humaniora ]

HT19 Per.1

Studietakt: 50%
11 250kr engelsk flagga
grundkurs
Kursen behandlar analytisk kunskapsteori tematiskt och går igenom ämnets mest centrala frågeställningar: Hur ska kunskap, samt andra epistemiska begrepp, ges en tillfredsställande ana ... go to description
[ Humaniora ]

HT19 Per.1

Studietakt: 50%
14 375kr engelsk flagga
grundkurs
72% Kvinnor
Kursen leder till fördjupade kunskaper om grundläggande begrepp i fonologin såsom fonemet, särdrag, stavelsen och kvantitet, och tar upp fonologiska analysmetoder och beskrivningsmode ... go to description