Sök aktuella och kommande utbildningar från alla svenska högskolor
Be patient...

Laddar..

  • Kursnamn:
  • Ämne:
  • Utbildningstyp:
  • Undervisningsform:
    Alla Platsbunden Distans
  • Lärosäte:
  • Terminintervall:
  • Betygsintervall:
  • Examen:
Högskola / Ämne Kursnamn / Poäng / Omdöme ( Antal )

Statistik: BI / BII / HP / Gender
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
378 600kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 15.0
Gymn.Kompl(BII): 14.97
Högskoleprov: 0.45
66% Kvinnor
Att välja karriär har blivit ett begrepp i vår del av världen och kräver för individen att dels utveckla en god självkännedom, dels känna till och kunna orientera sig bland olika alte ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT20 Per.1

Studietakt: 100%
378 600kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 15.0
Gymn.Kompl(BII): 14.97
Högskoleprov: 0.45
66% Kvinnor
Att välja karriär har blivit ett begrepp i vår del av världen och kräver för individen att dels utveckla en god självkännedom, dels känna till och kunna orientera sig bland olika alte ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
378 600kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 15.0
Gymn.Kompl(BII): 14.97
Högskoleprov: 0.45
66% Kvinnor
Att välja karriär har blivit ett begrepp i vår del av världen och kräver för individen att dels utveckla en god självkännedom, dels känna till och kunna orientera sig bland olika alte ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
378 600kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 16.3
Gymn.Kompl(BII): 17.8
Högskoleprov: 0.7
84% Kvinnor
Att välja karriär har blivit ett begrepp i vår del av världen och kräver för individen att dels utveckla en god självkännedom, dels känna till och kunna orientera sig bland olika alte ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT20 Per.1

Studietakt: 100%
378 600kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 16.3
Gymn.Kompl(BII): 17.8
Högskoleprov: 0.7
84% Kvinnor
Att välja karriär har blivit ett begrepp i vår del av världen och kräver för individen att dels utveckla en god självkännedom, dels känna till och kunna orientera sig bland olika alte ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
378 600kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 16.3
Gymn.Kompl(BII): 17.8
Högskoleprov: 0.7
84% Kvinnor
Att välja karriär har blivit ett begrepp i vår del av världen och kräver för individen att dels utveckla en god självkännedom, dels känna till och kunna orientera sig bland olika alte ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT20 Per.1

Studietakt: 25%
15 775kr engelsk flagga
grundkurs Grundläggande behörighet
75% Kvinnor
I kursen behandlas undervisning i sex och samlevnad integrerat med ett naturvetenskapligt ämnesinnehåll och utifrån ett normkritiskt perspektiv. I kursen studeras sexualitetens och fo ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 25%
15 775kr engelsk flagga
grundkurs Grundläggande behörighet
75% Kvinnor
I kursen behandlas undervisning i sex och samlevnad integrerat med ett naturvetenskapligt ämnesinnehåll och utifrån ett normkritiskt perspektiv. I kursen studeras sexualitetens och fo ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
11 625kr svensk flagga
grundkurs
100% Kvinnor
The course addresses changes and development within global education policies, and examines school systems from an international perspective. The multicultural school is discussed and ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT20 Per.1

Studietakt: 100%
11 625kr svensk flagga
grundkurs
100% Kvinnor
The course addresses changes and development within global education policies, and examines school systems from an international perspective. The multicultural school is discussed and ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

VT20 Per.1

Studietakt: 50%
15 775kr engelsk flagga
grundkurs
50% Män
Kursen ges som en programkurs för studenter inom ämneslärarprogrammet, men erbjuds även som fristående kurs vissa terminer och passar bra för yrkesverksamma för lärare som önskar fort ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
- engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Att välja karriär har blivit ett begrepp i vår del av världen och kräver för individen att dels utveckla en god självkännedom, dels känna till och kunna orientera sig bland olika alte ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

VT20 Per.2

Studietakt: 50%
15 775kr engelsk flagga
grundkurs
66% Män
Kursen ges som en programkurs för studenter inom ämneslärarprogrammet, men erbjuds även som fristående kurs vissa terminer och passar bra för yrkesverksamma för lärare som önskar fort ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT20 Per.1

Studietakt: 100%
11 625kr svensk flagga
grundkurs
100% Kvinnor
The course addresses changes and development within global education policies, and examines school systems from an international perspective. The multicultural school is discussed and ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

VT20 Per.2

Studietakt: 100%
21 033kr engelsk flagga
avancerad kurs
100% Kvinnor
Umeå universitet har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
11 625kr svensk flagga
grundkurs
100% Kvinnor
The course addresses changes and development within global education policies, and examines school systems from an international perspective. The multicultural school is discussed and ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

VT20 Per.1

Studietakt: 100%
63 100kr engelsk flagga
grundkurs
Umeå universitet har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 25%
15 775kr engelsk flagga
avancerad kurs
Denna kurs riktar sig till erfarna lärare med intresse för att arbeta med skolans utveckling och praktiknära studier. Kursen syftar till att ge en fördjupad förståelse av den praktikn ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
104 650kr engelsk flagga
grundkurs
57% Män
InnehållMOMENT 1: KROPP, KUNSKAP OCH HÄLSA, 15 hp (Body, Knowledge and Health)Innehållet i momentet presenteras i form av tre kunskapsområden (KO): KO Friluftsliv och hälsa, KO Boll o ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
694 100kr engelsk flagga
program på grundnivå
100% Kvinnor
Ämneslärarprogrammet är en utbildning för dig som vill undervisa och handleda unga människor och samtidigt arbeta med ämnen som du är intresserad av. Under utbildningen fördjupar du d ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.2

Studietakt: 100%
63 100kr engelsk flagga
avancerad kurs
100% Män
Umeå universitet har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.2

Studietakt: 100%
11 625kr engelsk flagga
grundkurs Grundläggande behörighet
Kursen ger en bred introduktion till frågor om kunskap, vetenskap och forskningsmetodik.  Den ger en förberedelse både till fortsatt akademisk utbildning och till yrkesverksamhet som ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
104 650kr engelsk flagga
grundkurs
57% Män
InnehållMOMENT 1: KROPP, KUNSKAP OCH HÄLSA, 15 hp (Body, Knowledge and Health)Innehållet i momentet presenteras i form av tre kunskapsområden (KO): KO Friluftsliv och hälsa, KO Boll o ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.2

Studietakt: 100%
11 625kr engelsk flagga
grundkurs Grundläggande behörighet
Kursen ger en bred introduktion till frågor om kunskap, vetenskap och forskningsmetodik.  Den ger en förberedelse både till fortsatt akademisk utbildning och till yrkesverksamhet som ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.2

Studietakt: 100%
11 625kr engelsk flagga
grundkurs Grundläggande behörighet
Kursen ger en bred introduktion till frågor om kunskap, vetenskap och forskningsmetodik.  Den ger en förberedelse både till fortsatt akademisk utbildning och till yrkesverksamhet som ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.2

Studietakt: 100%
11 625kr engelsk flagga
grundkurs Grundläggande behörighet
Kursen ger en bred introduktion till frågor om kunskap, vetenskap och forskningsmetodik.  Den ger en förberedelse både till fortsatt akademisk utbildning och till yrkesverksamhet som ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
189 300kr engelsk flagga
avancerat program
100% Kvinnor
Du som har lärarexamen och arbetat i skolan i minst tre år kan vidareutbilda dig till speciallärare. Du fördjupar dina tidigare kunskaper om språk-, skriv- och läsutveckling, matemati ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
504 800kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
82% Kvinnor
Programmet fokuserar på de första skolårens stora utmaning - att låta alla elever erövra basfärdigheterna att läsa, skriva och räkna. Du fördjupar dig i hur du som blivande lärare kan ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

VT20 Per.1

Studietakt: 100%
11 625kr svensk flagga
grundkurs
100% Kvinnor
The course addresses changes and development within global education policies, and examines school systems from an international perspective. The multicultural school is discussed and ... go to description