Sök aktuella och kommande utbildningar från alla svenska högskolor
Be patient...

Laddar..

  • Kursnamn:
  • Ämne:
  • Utbildningstyp:
  • Undervisningsform:
    Alla Platsbunden Distans
  • Lärosäte:
  • Terminintervall:
  • Betygsintervall:
  • Examen:
Visar 181 till 210 av 678 träffar
Högskola / Ämne Kursnamn / Poäng / Omdöme ( Antal )

Statistik: BI / BII / HP / Gender
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
360 000kr engelsk flagga
grundavancerad program
82% Kvinnor
Som lärare i förskoleklass och grundskolans åk 1-3 undervisar du skolans yngsta elever och lägger grunden till deras fortsatta lärande. Störst vikt läggs vid läsandets och skrivandets ... go to description
[ Språk ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
400 000kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 12.4
Gymn.Kompl(BII): 15.26
100% Kvinnor
Ämnet svenska består av studier både inom litteraturvetenskap och svenska språket. De litteraturvetenskapliga delarna behandlar hela det litterära fältet, författaren, texten och läsa ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

VT16 Per.1

Studietakt: 100%
480 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
97% Kvinnor
Som lärare i förskoleklass och grundskolans första årskurser tar du vid där förskolan slutar. Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

VT16 Per.1

Studietakt: 100%
180 000kr engelsk flagga
program på grundnivå
Det finns en stor lärarbrist i Sverige. Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en kort utbildning för dig som vill bli behörig lärare och redan har l&a ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

VT16 Per.1

Studietakt: 100%
550 000kr engelsk flagga
grundavancerad program Utökad gymnasiebehörighet
67% Kvinnor
Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens skola. Som lärare i gymnasiet utvecklar du ungdomars förmåg ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

VT16 Per.1

Studietakt: 100%
495 000kr engelsk flagga
program på grundnivå
100% Män
Ämneslärarutbildningen är en akademisk professionsutbildning som ger kunskaper och färdigheter för yrkesverksamhet som lärare. Utbildningen ges med inriktning mot arbete inom grundsko ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
270 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
53% Män
Om du ser en utmaning i att arbeta med elever i åldrarna 6-13 år och vill utveckla verksamheten i fritidshem, då är denna inriktning något för dig. Fritidshem är en pedagogisk verksam ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
560 250kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 är en utbildning som förbereder dig för en yrkesverksamhet som lärare i g ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
498 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
97% Kvinnor
Som lärare i förskoleklass och grundskolans första årskurser tar du vid där förskolan slutar. Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med ... go to description
[ Naturvetenskap ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
195 000kr engelsk flagga
program på grundnivå
Vill du arbeta med det ämne du är intresserad av och föra ditt intresse vidare till elever i grundskolans årskurs 7-9? Då kan ämneslärare vara ett yrke för dig! Du som redan har akade ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
180 000kr engelsk flagga
avancerat program
54% Kvinnor
Har du redan läst 120 hp i ett ämne från universitet och högskola? Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en kortare utbildning som kompletterar dina tidigare studier med en pe ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT16 Per.2

Studietakt: 100%
120 000kr engelsk flagga
program på grundnivå
65% Kvinnor
Behovet av lärare skiftar beroende på region, ort och ämne. Just nu är det god tillgång på lärare i historia och samhällskunskap medan det är balans eller brist i andra ämnen. Under d ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
450 000kr engelsk flagga
grundavancerad program
66% Män
Som ämneslärare arbetar du med ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern. Under utbildningen får du stora möjligheter till ämnesfördjupning och nära kontakt med skolans vardag genom de ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
360 000kr engelsk flagga
grundavancerad program Utökad gymnasiebehörighet
75% Kvinnor
En bra lärare vägleder och stimulerar elever. I grundskolans årskurs 4-6 blir lärarens uppgift att utveckla elevers nyfikenhet och vetgirighet för fortsatt lärande. I programmet läggs ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
- engelsk flagga Distans
program på grundnivå
84% Kvinnor
För lärarexamen vid Högskolan Dalarna ska studenten, utöver de mål som anges i examensordningen- visa kunskaper om betydelsen av teknikburna kunskapsprocesser i utbildning och skola s ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
520 000kr engelsk flagga
grundavancerad program Utökad gymnasiebehörighet
91% Kvinnor
Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, vänder sig till dig som vill utbilda dig till lärare för skolans yngsta barn. På Grundlärarpr ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
450 000kr engelsk flagga
grundavancerad program
66% Män
Som ämneslärare arbetar du med ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern. Under utbildningen får du stora möjligheter till ämnesfördjupning och nära kontakt med skolans vardag genom de ... go to description
[ Konst, design och media ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
- engelsk flagga
avancerat program
65% Män
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
622 500kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan förbereder dig för en yrkesverksamhet som lärare i grundskolans årskurs 7-9, gymnasiesko ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
560 250kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
75% Kvinnor
Om programmetÄmneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 är en utbildning som förbereder dig för en yrkesverksamhet som l& ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
622 500kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan förbereder dig för en yrkesverksamhet som lärare i grundskolans årskurs 7-9, gymnasiesko ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
622 500kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan förbereder dig för en yrkesverksamhet som lärare i grundskolans årskurs 7-9, gymnasiesko ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

VT16 Per.1

Studietakt: 100%
147 750kr engelsk flagga
avancerat program
58% Kvinnor
Var med och forma framtiden! Skolans värld är kreativ och som ämneslärare får du arbeta både självständigt och i arbetslag. Du ansvarar för att planera, genomföra, utvärdera och utvec ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
622 500kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
57% Män
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan förbereder dig för en yrkesverksamhet som lärare i grundskolans årskurs 7-9, gymnasiesko ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
560 250kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 är en utbildning som förbereder dig för en yrkesverksamhet som lärare i grundskolan, gymnasieskolan och vuxen ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

VT16 Per.1

Studietakt: 100%
550 000kr engelsk flagga
grundavancerad program Utökad gymnasiebehörighet
67% Kvinnor
Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens skola. Som lärare i gymnasiet utvecklar du ungdomars förmåg ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
660 000kr engelsk flagga
grundavancerad program Utökad gymnasiebehörighet
50% Män
Ämneslärarprogrammet är en utbildning för dig som vill undervisa och handleda unga människor och samtidigt arbeta med ämnen som du är intresserad av. Under utbildningen fördjupar du d ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

VT16 Per.1

Studietakt: 100%
150 000kr engelsk flagga
avancerat program
100% Kvinnor
Bli lärare på tre terminer! Kompletterande lärarutbildning vänder sig till dig som redan har akademiska poäng i ett eller flera undervisningsämnen som finns i grundskolans årskurs 7-9 ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
375 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
63% Män
Programmet vänder sig till dig som vill erbjuda yngre elever en meningsfull fritid samt undervisa i musik. Du får lära dig att organisera, leda och utvärdera undervisning i fritidshem ... go to description