Sök aktuella och kommande utbildningar från alla svenska högskolor
Be patient...

Laddar..

  • Kursnamn:
  • Ämne:
  • Utbildningstyp:
  • Undervisningsform:
    Alla Platsbunden Distans
  • Lärosäte:
  • Terminintervall:
  • Betygsintervall:
  • Examen:
Visar 1 till 30 av 17 483 träffar
Högskola / Ämne Kursnamn / Poäng / Omdöme ( Antal )

Statistik: BI / BII / HP / Gender
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

VT17 Per.1

Studietakt: 25%
18 750kr engelsk flagga Distans
grundkurs
Gymnasie(BI): 17.36
Gymn.Kompl(BII): 18.3
Högskoleprov: 0.05
63% Kvinnor
Kursen ger dig kunskaper om processer och processorientering samt hur systematiskt förbättringsarbete kan bedrivas i företag och organisationer. Flera arbetssätt och verktyg för att j ... go to description
[ Språk ]

VT17 Per.1

Studietakt: 50%
22 050kr engelsk flagga Distans
grundkurs
Gymnasie(BI): 9.69
Gymn.Kompl(BII): 11.98
Högskoleprov: 0.05
52% Kvinnor
Kursen, som är uppdelad i tre moment, fokuserar på språkfärdigheter som hör-, tal- och läsförståelse samt skrivträning. Grammatikstudier ingår för att utveckla förmågan att behärska s ... go to description
[ Ekonomi ]

VT17 Per.1

Studietakt: 100%
- engelsk flagga
grundkurs Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 12.5
Gymn.Kompl(BII): 11.32
Högskoleprov: 0.05
51% Kvinnor
Södertörns högskola har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

VT17 Per.2

Studietakt: 100%
12 313kr svensk flagga
grundkurs Grundläggande behörighet
Gymnasie(BI): 13.6
Gymn.Kompl(BII): 18.63
Högskoleprov: 0.05
84% Kvinnor
I kursen fokuseras fysiologiska och psykologiska aspekter av stress and hur man kan förebygga och lindra stress. Den andra delen av kursen behandlar interpersonella konflikter och hur ... go to description
[ Teknik och teknisk industri ]

VT17 Per.1

Studietakt: 25%
18 000kr engelsk flagga Distans
grundkurs
Gymnasie(BI): 15.2
Gymn.Kompl(BII): 15.98
Högskoleprov: 0.05
51% Kvinnor
Kursen handlar om - grundläggande element i beslutsanalysen - strukturering av beslutsproblem med hjälp av beslutsträd- olika riskbegrepp - grundläggande metodik för beslutsfattande, ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

VT17 Per.1

Studietakt: 100%
350 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 12.1
Gymn.Kompl(BII): 13.89
Högskoleprov: 0.05
96% Kvinnor
Förskollärarutbildningen flexibel variant riktar sig till dig som redan är eller har varit verksam i förskolans pedagogiska arbete under minst fem år (läs mer under Behörighetskrav ne ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

VT17 Per.1

Studietakt: 100%
430 890kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 11.09
Gymn.Kompl(BII): 9.71
Högskoleprov: 0.05
89% Kvinnor
För förskollärarexamen vid Högskolan Dalarna ska studenten, utöver de mål som anges i examensordningen· visa kunskap om betydelsen av teknikburna kunskapsprocesser i utbildning och fö ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT17 Per.1

Studietakt: 50%
21 000kr engelsk flagga
grundkurs Grundläggande behörighet
Gymnasie(BI): 12.6
Gymn.Kompl(BII): 13.1
Högskoleprov: 0.05
73% Kvinnor
Fysisk träning kan bedrivas på många olika sätt och med väldigt olika syften: t ex en rask promenad för att må bra eller hårda backintervaller för att prestera i tävlingssammanhang. K ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

VT17 Per.1

Studietakt: 50%
12 313kr engelsk flagga
grundkurs Grundläggande behörighet
Gymnasie(BI): 10.93
Gymn.Kompl(BII): 12.01
Högskoleprov: 0.05
88% Kvinnor
Kursen syftar till att förmedla kunskaper om ledarskapets betydelse för hälsa och utveckling hos den enskilda medarbetaren, gruppen och organisationen. Konkret betyder det att utveckl ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

VT17 Per.1

Studietakt: 100%
400 000kr engelsk flagga
grundavancerad program Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 12.25
Gymn.Kompl(BII): 9.3
Högskoleprov: 0.05
85% Kvinnor
Vill du arbeta som lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 eller i årskurs 4-6? Då är grundlärarprogrammet rätt utbildning för dig. Du får kunskaper och redskap för att fånga upp och v ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT17 Per.1

Studietakt: 25%
13 800kr svensk flagga Distans
grundkurs Grundläggande behörighet
Gymnasie(BI): 16.32
Gymn.Kompl(BII): 15.68
Högskoleprov: 0.05
51% Män
Kursen ingår som obligatorisk kurs i Idrottsvetenskapliga program med inriktning av hälsofrämjande livsstil 180 hp
[ Data ]

VT17 Per.2

Studietakt: 50%
16 875kr engelsk flagga
grundkurs Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 16.1
Gymn.Kompl(BII): 13.8
Högskoleprov: 0.05
75% Män
Mälardalens högskola har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Data ]

VT17 Per.1

Studietakt: 50%
16 875kr engelsk flagga
grundkurs Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 16.1
Gymn.Kompl(BII): 13.8
Högskoleprov: 0.05
75% Män
Mälardalens högskola har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Humaniora ]

VT17 Per.1

Studietakt: 50%
25 525kr engelsk flagga
grundkurs Grundläggande behörighet
Gymnasie(BI): 17.0
Gymn.Kompl(BII): 17.36
Högskoleprov: 0.05
87% Kvinnor
Vilken betydelse har egentligen genus för vår förståelse av litteratur? Hur har synen på kön och genus förändrats genom tiderna ur ett litte ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

VT17 Per.1

Studietakt: 100%
399 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 12.1
Gymn.Kompl(BII): 14.08
Högskoleprov: 0.05
96% Kvinnor
Som förskollärare uppmuntrar du barns kreativitet. Du lär dig att utforska och utmana barns lärande. Förskollärarens uppgift är att förbereda barnen inför de viktiga skolåren. Utbildn ... go to description
[ Data ]

VT17 Per.1

Studietakt: 50%
16 875kr engelsk flagga Distans
grundkurs Grundläggande behörighet
Gymnasie(BI): 15.2
Gymn.Kompl(BII): 17.5
Högskoleprov: 0.05
54% Män
Många av de beslut som tas dagligen har stor påverkan på medarbetare och resultat, och en del påverkar även verksamhetens omvärld. Men finns all den information tillgänglig, som behöv ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

VT17 Per.1

Studietakt: 100%
315 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 10.5
Gymn.Kompl(BII): 10.38
Högskoleprov: 0.05
91% Kvinnor
Är du intresserad av att arbeta med yngre barn och vill påverka och göra avtryck i vårt framtida samhälle? Som förskollärare arbetar du med yngre barn i åldrarna ett till fem år och a ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

VT17 Per.2

Studietakt: 50%
16 830kr engelsk flagga Distans
grundkurs Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 11.55
Gymn.Kompl(BII): 16.2
Högskoleprov: 0.05
60% Män
I kursen ingår att hitta offentlig statistik samt att beskriva data med hjälp av olika grafer och att dra slutsatser om datas fördelning utifrån grafer. Dessutom ingår att sammanställ ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

VT17 Per.1

Studietakt: 25%
6 000kr engelsk flagga Distans
grundkurs
Gymnasie(BI): 16.66
Gymn.Kompl(BII): 17.14
Högskoleprov: 0.05
73% Kvinnor
Kursen syftar till att ge dig en introduktion till akademiska studier. Kursen syftar vidare till att synliggöra verktyg för lärande och kommunikation för effektiva studier och yrkesli ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

VT17 Per.1

Studietakt: 100%
329 940kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 12.8
Gymn.Kompl(BII): 13.6
Högskoleprov: 0.05
72% Kvinnor
Högskolan Kristianstad har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

VT17 Per.1

Studietakt: 100%
442 400kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 10.6
Gymn.Kompl(BII): 10.96
Högskoleprov: 0.05
92% Kvinnor
Det finns ett stort behov av utbildade förskollärare i samhället som kan arbeta i förskolan. Utbildningen riktas mot förskolans uppdrag och bidrar till att ge ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

VT17 Per.1

Studietakt: 100%
42 500kr engelsk flagga
grundkurs Grundläggande behörighet
Gymnasie(BI): 11.3
Högskoleprov: 0.05
72% Kvinnor
Kursen ger dig en bred introduktion till ämnet psykologi, dess olika områden och inriktningar. Du får en grundläggande orientering när det gäller centrala psykologiska teorier och beg ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

VT17 Per.2

Studietakt: 100%
20 000kr svensk flagga
grundkurs
Gymnasie(BI): 13.39
Gymn.Kompl(BII): 17.72
Högskoleprov: 0.05
53% Kvinnor
Malmö högskola har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

VT17 Per.1

Studietakt: 100%
42 500kr engelsk flagga
grundkurs Grundläggande behörighet
Gymnasie(BI): 11.3
Högskoleprov: 0.05
72% Kvinnor
Kursen ger dig en bred introduktion till ämnet psykologi, dess olika områden och inriktningar. Du får en grundläggande orientering när det gäller centrala psykologiska teorier och beg ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

VT17 Per.1

Studietakt: 100%
42 500kr engelsk flagga
grundkurs Grundläggande behörighet
Gymnasie(BI): 11.3
Högskoleprov: 0.05
72% Kvinnor
Kursen ger dig en bred introduktion till ämnet psykologi, dess olika områden och inriktningar. Du får en grundläggande orientering när det gäller centrala psykologiska teorier och beg ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

VT17 Per.1

Studietakt: 50%
11 250kr engelsk flagga
grundkurs Grundläggande behörighet
Gymnasie(BI): 13.5
Gymn.Kompl(BII): 15.79
Högskoleprov: 0.05
98% Kvinnor
I kursen studeras små barns utveckling och lärande med stöd av olika teorier. Speciellt fokus läggs på teorier om barns samspel med andra barn och hur detta kan stimuleras. Lekens bet ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT17 Per.1

Studietakt: 50%
- engelsk flagga
grundkurs Grundläggande behörighet
Gymnasie(BI): 10.19
Gymn.Kompl(BII): 19.29
Högskoleprov: 0.05
85% Kvinnor
Högskolan i Borås har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

VT17 Per.1

Studietakt: 100%
394 000kr engelsk flagga
grundavancerad program Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 12.15
Gymn.Kompl(BII): 12.18
Högskoleprov: 0.05
82% Kvinnor
Din examen ger dig behörighet att vara lärare i förskoleklass och årskurs 1-3, där du, självständigt och tillsammans med andra, väcker barnens nyfikenhet, kreativitet och lust att lär ... go to description
[ Humaniora ]

VT17 Per.1

Studietakt: 100%
- engelsk flagga
grundkurs Grundläggande behörighet
Gymnasie(BI): 11.6
Gymn.Kompl(BII): 12.14
Högskoleprov: 0.05
85% Kvinnor
Södertörns högskola har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.