Sök aktuella och kommande utbildningar från alla svenska högskolor
Be patient...

Laddar..

  • Kursnamn:
  • Ämne:
  • Utbildningstyp:
  • Undervisningsform:
    Alla Platsbunden Distans
  • Lärosäte:
  • Terminintervall:
  • Betygsintervall:
  • Examen:
Visar 1 till 30 av 1 974 träffar
Högskola / Ämne Kursnamn / Poäng / Omdöme ( Antal )

Statistik: BI / BII / HP / Gender
[ Hälsa- och sjukvård ]

HT21 Per.1

Studietakt: 100%
414 000kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 14.06
Gymn.Kompl(BII): 15.78
Högskoleprov: 0.2
88% Kvinnor
För dig som vill arbeta med ett ansvarsfullt och utmanade yrke är sjuksköterskeprogrammet ett självklart val. Det är ett omväxlande yrke med en mängd olika valmöjligheter och karriärv ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

HT21 Per.1

Studietakt: 100%
- engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 13.6
Gymn.Kompl(BII): 14.61
Högskoleprov: 0.25
85% Kvinnor
Under utbildningen studerar du ämnena vårdvetenskap, som är inriktat mot omvårdnad, och medicinsk vetenskap. Du gör också kliniska studier där de teoretiska kunskaperna i vårdvetenska ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

HT21 Per.1

Studietakt: 100%
455 060kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 14.68
Gymn.Kompl(BII): 15.67
Högskoleprov: 0.3
85% Kvinnor
Programmet erbjuds delvis nätbaserat men även med obligatoriska träffar på campus, därmed finns möjligheten att studera en del på distans. Praktiken, som utgör ungefär 1/3 av utbildni ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

HT21 Per.1

Studietakt: 100%
261 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 15.55
Gymn.Kompl(BII): 15.8
Högskoleprov: 0.35
93% Kvinnor
Arbetsvetarprogrammet är en nationellt unik utbildning som gör dig väl förberedd för ett kvalificerat utvärderings-, utrednings- och analysarbete inom f& ... go to description
[ Ekonomi ]

HT21 Per.1

Studietakt: 100%
295 500kr svensk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 14.07
Gymn.Kompl(BII): 16.54
Högskoleprov: 0.35
58% Män
International Business Management är programmet för dig som vill ha en karriär inom den internationella affärsvärlden och som vill läsa alla sina kurser på engelska tillsammans med st ... go to description
[ Ekonomi ]

HT21 Per.1

Studietakt: 100%
- engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 12.93
Gymn.Kompl(BII): 14.43
Högskoleprov: 0.4
63% Kvinnor
Den offentliga sektorn, kommun, landsting, skola och sjukvård, så väl som företag och andra organisationer med stor kontaktyta mot den offentliga sektorn, har ett stort behov av kvali ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

HT21 Per.1

Studietakt: 100%
414 000kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 14.3
Gymn.Kompl(BII): 15.46
Högskoleprov: 0.4
91% Kvinnor
Arbetsterapeuten arbetar med hälsofrågor genom att göra det möjligt för människor att utföra de aktiviteter de vill göra i hemmet, på arbetet, i skolan och på fritiden. I den senaste ... go to description
[ Data ]

HT21 Per.1

Studietakt: 100%
323 400kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 12.96
Gymn.Kompl(BII): 13.62
Högskoleprov: 0.4
74% Män
Framtidens systemutvecklare behöver breda kunskaper inom såväl verksamhetsfrågor som digital teknik. Därför går du under utbildningen genom hela utvecklingskedjan; från analys av verk ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

HT21 Per.1

Studietakt: 100%
201 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 16.4
Gymn.Kompl(BII): 16.05
Högskoleprov: 0.5
94% Kvinnor
Som event manager planerar du och leder evenemang och större möten, t.ex. bröllop, festivaler, konserter eller konferenser, från idé till genomförande. Du hjälper företag från olika b ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

HT21 Per.1

Studietakt: 100%
43 500kr engelsk flagga
grundkurs Grundläggande behörighet
Gymnasie(BI): 16.22
Gymn.Kompl(BII): 17.05
Högskoleprov: 0.5
78% Kvinnor
Kursen ger kunskap om grundläggande teorier för konflikter och konflikthantering. Den behandlar konstruktiva metoder för att hantera konflikter i allmänhet, och i arbetslivet i synner ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

HT21 Per.1

Studietakt: 100%
235 000kr svensk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 18.02
Gymn.Kompl(BII): 17.57
Högskoleprov: 0.5
52% Män
Malmö högskola har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Hälsa- och sjukvård ]

HT21 Per.1

Studietakt: 100%
445 200kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 15.0
Gymn.Kompl(BII): 15.18
Högskoleprov: 0.55
76% Kvinnor
Som legitimerad sjuksköterska ansvarar du för vårdtagarens omvårdnad och vissa medicinska åtgärder, du har även arbetsledande uppgifter. Du kan arbeta med varierande arbetsuppgifter i ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

HT21 Per.1

Studietakt: 100%
441 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 15.47
Gymn.Kompl(BII): 15.89
Högskoleprov: 0.55
80% Kvinnor
Röntgensjuksköterskan arbetar i en högteknologisk miljö. Undersökningar och behandlingar med tekniskt avancerad apparatur kombineras med omvårdnad av pa ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

HT21 Per.1

Studietakt: 100%
- engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 16.88
Gymn.Kompl(BII): 16.8
Högskoleprov: 0.6
83% Kvinnor
Det här är utbildningen för dig som vill arbeta med personalfrågor och verksamhetsutveckling i arbetslivet. I fokus för utbildningen står strategiskt viktiga frågor som kompetens, arb ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

HT21 Per.1

Studietakt: 100%
441 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet Rating:4.0 (1)
Gymnasie(BI): 15.0
Gymn.Kompl(BII): 16.2
Högskoleprov: 0.6
72% Kvinnor
Syftet med programmet är att studenten förvärvar sådana kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta självständigt som tandtekniker ... go to description
[ Juridik ]

HT21 Per.1

Studietakt: 100%
160 000kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 12.74
Gymn.Kompl(BII): 14.32
Högskoleprov: 0.6
59% Män
Fastighetsmäklare fyller en allt viktigare roll på fastighetsmarknaden och detta innebär att kraven på en kvalificerad mäklarutbildning har ökat. Utbildningen vid Luleå tekniska unive ... go to description
[ Data ]

HT21 Per.1

Studietakt: 100%
240 000kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 11.93
Gymn.Kompl(BII): 14.41
Högskoleprov: 0.6
80% Män
Var med och skapa framtidens IT-system. Som systemvetare får du designa och implementera informationssystem i ett samspel mellan teknik och användare. Utbildningen omfattar en blandni ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

HT21 Per.1

Studietakt: 100%
261 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 15.99
Gymn.Kompl(BII): 16.3
Högskoleprov: 0.6
77% Kvinnor
Kandidatprogrammet i globala studier riktar sig till dig som siktar på ett yrkesliv inom verksamheter som arbetar med globala utmaningar inom social, ekonomisk och ekologis ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

HT21 Per.1

Studietakt: 100%
240 000kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 15.8
Gymn.Kompl(BII): 16.41
Högskoleprov: 0.65
75% Kvinnor
Kandidatprogrammet i psykologi passar dig som ar intresserad av att forsta manniskors tankar, kanslor och beteenden samt hur och varför de reagerar på sin omgivning.
[ Hälsa- och sjukvård ]

HT21 Per.1

Studietakt: 100%
441 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 16.93
Gymn.Kompl(BII): 17.43
Högskoleprov: 0.7
82% Kvinnor
Studier i huvudområdet oral hälsa, identifierar faktorer av betydelse för vår munhälsa och samspelet mellan munhälsa och den allmänna hälsan. ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

HT21 Per.1

Studietakt: 100%
358 500kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 16.72
Gymn.Kompl(BII): 15.96
Högskoleprov: 0.7
92% Kvinnor
Socionomprogrammet riktar sig till dig som vill arbeta med människor i utsatta situationer och lindra uppkomsten av sociala problem. Utbildningen ger dig bland annat möjlighet att arb ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

HT21 Per.1

Studietakt: 100%
- engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 16.79
Gymn.Kompl(BII): 17.2
Högskoleprov: 0.7
92% Kvinnor
https://www.shh.se/sv/utbildningar/grundniva/sjukskoterskeprogrammet/
[ Hälsa- och sjukvård ]

HT21 Per.1

Studietakt: 100%
441 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 16.11
Gymn.Kompl(BII): 16.75
Högskoleprov: 0.7
80% Kvinnor
Bli vardagslivets expert! Arbetsterapeutens kunskapsfält fokuserar vardagslivets komplexitet dvs. människan i aktivitet, hennes förmåga att använda sin tid o ... go to description
[ Material, konstruktion och tillverkning ]

HT21 Per.1

Studietakt: 100%
300 000kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 14.2
Gymn.Kompl(BII): 16.67
Högskoleprov: 0.7
59% Kvinnor
Som planeringsarkitekt skapar du utrymmet där människor bor, arbetar, umgås och lever sina liv och kan verkligen göra skillnad i samhället. Rita upp din karriär och framtid på Sverig ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

HT21 Per.1

Studietakt: 100%
- engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 16.79
Gymn.Kompl(BII): 17.2
Högskoleprov: 0.7
92% Kvinnor
https://www.shh.se/sv/utbildningar/grundniva/sjukskoterskeprogrammet/
[ Hälsa- och sjukvård ]

HT21 Per.1

Studietakt: 100%
441 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 16.71
Gymn.Kompl(BII): 17.3
Högskoleprov: 0.7
83% Kvinnor
Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig för ett ansvarsfullt och stimulerande yrke som kan ge en långsiktig karriär med många valmöjligheter, en go ... go to description
[ Data ]

HT21 Per.1

Studietakt: 100%
250 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 14.7
Gymn.Kompl(BII): 13.5
Högskoleprov: 0.75
74% Män
IT är en viktig del av människors och organisationers arbete. Vill du designa nytänkande och hållbara IT-lösningar är programmet Informatik med inriktning systemutveckling något för d ... go to description
[ Data ]

HT21 Per.1

Studietakt: 100%
250 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 14.7
Gymn.Kompl(BII): 13.5
Högskoleprov: 0.75
74% Män
IT är en viktig del av människors och organisationers arbete. Vill du designa nytänkande och hållbara IT-lösningar är programmet Informatik med inriktning systemutveckling något för d ... go to description
[ Data ]

HT21 Per.1

Studietakt: 100%
300 000kr svensk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 19.23
Gymn.Kompl(BII): 18.13
Högskoleprov: 0.8
71% Män
Datasystemutvecklingsprogrammet är en bred och ämnesöverskridande utbildning inom datavetenskap och systemutveckling. Programmet är uppbyggt kring fyra ömsesidigt stödjande kunskapsom ... go to description