Sök aktuella och kommande utbildningar från alla svenska högskolor
Be patient...

Laddar..

  • Kursnamn:
  • Ämne:
  • Utbildningstyp:
  • Undervisningsform:
    Alla Platsbunden Distans
  • Lärosäte:
  • Terminintervall:
  • Betygsintervall:
  • Examen:
Visar 1 till 30 av 61 280 träffar
Högskola / Ämne Kursnamn / Poäng / Omdöme ( Antal )

Statistik: BI / BII / HP / Gender
[ Naturvetenskap ]

VT20 Per.1

Studietakt: 100%
390 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 12.35
Gymn.Kompl(BII): 13.63
Högskoleprov: 0.05
91% Kvinnor
Få yrken betyder lika mycket för människors trygghet och välbefinnande som sjuksköterskans. Du får en mycket viktig roll och samtidigt ett stimulerande jobb. Detta program förbereder ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
252 039kr engelsk flagga
program på grundnivå Grundläggande behörighet
Gymnasie(BI): 13.26
Gymn.Kompl(BII): 13.39
Högskoleprov: 0.05
80% Kvinnor
Pedagogik behandlar frågor om hur kunskaper, färdigheter, attityder och förhållningssätt utvecklas och påverkas på individ-, grupp- och systemni ... go to description
[ Naturvetenskap ]

HT20 Per.1

Studietakt: 100%
390 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 12.35
Gymn.Kompl(BII): 13.63
Högskoleprov: 0.05
91% Kvinnor
Få yrken betyder lika mycket för människors trygghet och välbefinnande som sjuksköterskans. Du får en mycket viktig roll och samtidigt ett stimulerande jobb. Detta program förbereder ... go to description
[ Naturvetenskap ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
390 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 12.35
Gymn.Kompl(BII): 13.63
Högskoleprov: 0.05
91% Kvinnor
Få yrken betyder lika mycket för människors trygghet och välbefinnande som sjuksköterskans. Du får en mycket viktig roll och samtidigt ett stimulerande jobb. Detta program förbereder ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT20 Per.1

Studietakt: 100%
258 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Grundläggande behörighet
Gymnasie(BI): 13.26
Gymn.Kompl(BII): 13.39
Högskoleprov: 0.05
80% Kvinnor
Pedagogik behandlar frågor om hur kunskaper, färdigheter, attityder och förhållningssätt utvecklas och påverkas på individ-, grupp- och systemni ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

HT20 Per.1

Studietakt: 100%
385 600kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymn.Kompl(BII): 15.21
Högskoleprov: 0.1
74% Kvinnor
För arbetsterapeuter är hälsa och aktivitet i centrum. Det handlar om att stödja människor som på grund av skada eller sjukdom har nedsatt förmåga att klara sin vardag. Som legitimera ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT20 Per.1

Studietakt: 100%
385 600kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymn.Kompl(BII): 15.21
Högskoleprov: 0.1
74% Kvinnor
För arbetsterapeuter är hälsa och aktivitet i centrum. Det handlar om att stödja människor som på grund av skada eller sjukdom har nedsatt förmåga att klara sin vardag. Som legitimera ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT20 Per.1

Studietakt: 100%
439 920kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 11.77
Gymn.Kompl(BII): 14.0
Högskoleprov: 0.1
64% Kvinnor
Grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 är en akademisk professionsutbildning som ska ge studenten en tydlig läraridentitet med en inriktning mot d ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
439 920kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 11.77
Gymn.Kompl(BII): 14.0
Högskoleprov: 0.1
64% Kvinnor
Grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 är en akademisk professionsutbildning som ska ge studenten en tydlig läraridentitet med en inriktning mot d ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

VT20 Per.1

Studietakt: 100%
439 920kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 11.77
Gymn.Kompl(BII): 14.0
Högskoleprov: 0.1
64% Kvinnor
Grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 är en akademisk professionsutbildning som ska ge studenten en tydlig läraridentitet med en inriktning mot d ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
385 600kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymn.Kompl(BII): 15.21
Högskoleprov: 0.1
74% Kvinnor
För arbetsterapeuter är hälsa och aktivitet i centrum. Det handlar om att stödja människor som på grund av skada eller sjukdom har nedsatt förmåga att klara sin vardag. Som legitimera ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

HT20 Per.1

Studietakt: 100%
295 500kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 13.2
Gymn.Kompl(BII): 12.14
Högskoleprov: 0.15
67% Kvinnor
Politiska beslut ger både positiva och negativa effekter för den enskilde individen och för samhället. Statsvetarens roll är att analysera och tolka utvecklingen och bidra till att hi ... go to description
[ Språk ]

Sommar2020

Studietakt: 50%
11 250kr engelsk flagga
grundkurs
Gymnasie(BI): 16.72
Gymn.Kompl(BII): 18.46
Högskoleprov: 0.15
83% Kvinnor
Kursen behandlar språkets och litteracitetens roll för lärande samt undervisning som gynnar flerspråkiga individers språk- och kunskapsutveckling. Härvid beaktas såväl didaktiska fråg ... go to description
[ Socialt arbete och social omsorg ]

HT20 Per.1

Studietakt: 50%
93 000kr engelsk flagga
grundkurs
Gymnasie(BI): 17.34
Högskoleprov: 0.15
94% Män
Gymnastik- och idrottshögskolan har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

Sommar2020

Studietakt: 100%
11 250kr engelsk flagga
grundkurs Grundläggande behörighet
Gymnasie(BI): 14.51
Gymn.Kompl(BII): 15.19
Högskoleprov: 0.15
67% Kvinnor
Kursen riktar sig till såväl dig som är ny vid universitetet som till erfarna studenter.Akademiskt läsande och skrivande är en kurs i pedagogik med fokus på vuxnas lärande i högre utb ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

VT20 Per.1

Studietakt: 100%
277 740kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 15.34
Gymn.Kompl(BII): 15.62
Högskoleprov: 0.15
58% Kvinnor
Högskolan Kristianstad har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
360 000kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 16.56
Gymn.Kompl(BII): 18.03
Högskoleprov: 0.15
88% Kvinnor
Ämneslärarutbildningen är en akademisk professionsutbildning som ger kunskaper och färdigheter för yrkesverksamhet som lärare. Utbildningen ges med inriktning mot arbete inom grundsko ... go to description
[ Socialt arbete och social omsorg ]

HT19 Per.1

Studietakt: 50%
91 000kr engelsk flagga
grundkurs
Gymnasie(BI): 17.34
Högskoleprov: 0.15
94% Män
Gymnastik- och idrottshögskolan har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

HT20 Per.1

Studietakt: 100%
360 000kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 16.56
Gymn.Kompl(BII): 18.03
Högskoleprov: 0.15
88% Kvinnor
Ämneslärarutbildningen är en akademisk professionsutbildning som ger kunskaper och färdigheter för yrkesverksamhet som lärare. Utbildningen ges med inriktning mot arbete inom grundsko ... go to description
[ Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik ]

VT20 Per.1

Studietakt: 100%
360 000kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 16.56
Gymn.Kompl(BII): 18.03
Högskoleprov: 0.15
88% Kvinnor
Ämneslärarutbildningen är en akademisk professionsutbildning som ger kunskaper och färdigheter för yrkesverksamhet som lärare. Utbildningen ges med inriktning mot arbete inom grundsko ... go to description
[ Socialt arbete och social omsorg ]

HT19 Per.1

Studietakt: 50%
91 000kr engelsk flagga
grundkurs
Gymnasie(BI): 17.34
Högskoleprov: 0.15
94% Män
Gymnastik- och idrottshögskolan har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
295 500kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 13.2
Gymn.Kompl(BII): 12.14
Högskoleprov: 0.15
67% Kvinnor
Politiska beslut ger både positiva och negativa effekter för den enskilde individen och för samhället. Statsvetarens roll är att analysera och tolka utvecklingen och bidra till att hi ... go to description
[ Ekonomi ]

HT19 Per.2

Studietakt: 50%
12 750kr engelsk flagga
grundkurs
Gymnasie(BI): 16.8
Gymn.Kompl(BII): 17.6
Högskoleprov: 0.15
68% Kvinnor
Kursen ger dig grundläggande kunskaper i marknadsföringsteori. Kursen inleds med marknadsföringsfrågor på strategisk nivå för att sedan övergå till marknadsföring på mer taktisk nivå. ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
445 200kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 13.6
Gymn.Kompl(BII): 14.55
Högskoleprov: 0.2
94% Kvinnor
Som legitimerad sjuksköterska ansvarar du för vårdtagarens omvårdnad och vissa medicinska åtgärder, du har även arbetsledande uppgifter. Du kan arbeta med varierande arbetsuppgifter i ... go to description
[ Juridik ]

HT20 Per.1

Studietakt: 50%
32 500kr engelsk flagga
grundkurs Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 18.65
Gymn.Kompl(BII): 18.66
Högskoleprov: 0.2
73% Kvinnor
Allmänt om kursenKursen Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess är en grundkurs inom ämnesområdet förvaltningsrätt. Förvaltningsrätt handlar om förhållningsreglerna för den al ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

HT20 Per.1

Studietakt: 100%
- svensk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 15.82
Gymn.Kompl(BII): 16.5
Högskoleprov: 0.2
86% Kvinnor
Malmö högskola har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Konst, design och media ]

VT20 Per.2

Studietakt: 50%
13 748kr engelsk flagga
grundkurs
Gymnasie(BI): 18.65
Gymn.Kompl(BII): 14.9
Högskoleprov: 0.2
69% Kvinnor
Kursen behandlar digitala artefakters användargränssnitt med fokus på användare och den brukskontext de befinner sig i. Vi tar upp frågor om  ubiquitous computing (datorkra ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

HT19 Per.1

Studietakt: 100%
420 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 13.77
Gymn.Kompl(BII): 15.34
Högskoleprov: 0.2
84% Kvinnor
Linnéuniversitetet har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT20 Per.1

Studietakt: 100%
414 000kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 14.06
Gymn.Kompl(BII): 15.78
Högskoleprov: 0.2
88% Kvinnor
För dig som vill arbeta med ett ansvarsfullt och utmanade yrke är sjuksköterskeprogrammet ett självklart val. Det är ett omväxlande yrke med en mängd olika valmöjligheter och karriärv ... go to description