Antagningsstatistik för Civilekonom

Sök aktuella och kommande utbildningar från alla svenska högskolor
Be patient...

Laddar..

  • Kursnamn:
  • Ämne:
  • Utbildningstyp:
  • Undervisningsform:
    Alla Platsbunden Distans
  • Lärosäte:
  • Terminintervall:
  • Betygsintervall:
  • Examen:
Visar 1 till 18 av 18 träffar
Högskola / Ämne Kursnamn / Poäng / Omdöme ( Antal )

Statistik: BI / BII / HP / Gender
[ Ekonomi ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
380 000kr engelsk flagga
grundavancerad program
Gymnasie(BI): 19.06
Gymn.Kompl(BII): 19.08
Högskoleprov: 1.2
54% Män
Det behövs människor som förstår hur företag och organisationer fungerar. Som kan leda, organisera och utveckla – men också hushålla med begränsade resurser. Allt detta får du lära di ... go to description
[ Ekonomi ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
360 000kr engelsk flagga
grundavancerad program Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 17.36
Gymn.Kompl(BII): 17.07
Högskoleprov: 1.1
55% Män
Det här är det mest flexibla civilekonomprogrammet där du efter ett basblock med studier i ekonomiämnen skapar din egen profil genom att först välja huvudämne och sedan specialisering ... go to description
[ Ekonomi ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
460 000kr engelsk flagga
grundavancerad program
Gymnasie(BI): 17.7
Gymn.Kompl(BII): 17.5
Högskoleprov: 1.0
60% Män
Som civilekonom arbetar du med att lösa komplexa ekonomiska uppgifter och fatta viktiga ekonomiska beslut både i näringslivet och inom offentlig sektor. Civilekonom­programmet leder f ... go to description
[ Ekonomi ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
360 000kr engelsk flagga
grundavancerad program Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 17.81
Gymn.Kompl(BII): 18.45
Högskoleprov: 1.0
75% Kvinnor
Programmet är inriktat mot att leda verksamheter med inslag av tjänster. Du får bredd som en civilekonom men med fördjupande kunskaper mot service management. Programmet är lämpligt f ... go to description
[ Ekonomi ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
360 000kr engelsk flagga
grundavancerad program Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 16.35
Gymn.Kompl(BII): 16.85
Högskoleprov: 0.95
57% Män
Programmet kombinerar bredden från en civilekonomutbildning med fördjupade kurser inriktade mot handel- och logistikområdet. Utbildningen är initierad av Svensk Handel och har utveckl ... go to description
[ Ekonomi ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
360 000kr engelsk flagga
grundavancerad program Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 17.43
Gymn.Kompl(BII): 17.07
Högskoleprov: 0.9
55% Män
- God arbetsmarknad - Civilekonomexamen- Stark sammanhållning i studentgrupper Under första året läser du både företagsekonomi och nationalekonomi och väljer sedan inför år två vilket ... go to description
[ Ekonomi ]

VT16 Per.1

Studietakt: 100%
258 456kr engelsk flagga
grundavancerad program Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 17.43
Gymn.Kompl(BII): 17.07
Högskoleprov: 0.9
55% Män
- God arbetsmarknad - Civilekonomexamen- Stark sammanhållning i studentgrupper Under första året läser du både företagsekonomi och nationalekonomi och väljer sedan inför år två vilket ... go to description
[ Ekonomi ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
380 000kr engelsk flagga
grundavancerad program
Gymnasie(BI): 17.15
Gymn.Kompl(BII): 16.88
Högskoleprov: 0.9
60% Män
Studier i ekonomi och språk i kombination med utlandsstudier gör dig väl förberedd för en internationell ekonomikarriär. Här blir språket ditt verktyg för att skapa goda affärsrelatio ... go to description
[ Ekonomi ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
- engelsk flagga
grundavancerad program Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 17.34
Gymn.Kompl(BII): 17.26
Högskoleprov: 0.85
57% Kvinnor
Utbildningen är professionsinriktad och syftar till att du, efter avslutade studier, ska ha kvalificerade kunskaper, förmågor och färdigheter inom ekonomiområdet. Detta för att förber ... go to description
[ Ekonomi ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
- engelsk flagga
grundavancerad program
Gymnasie(BI): 16.5
Gymn.Kompl(BII): 16.3
Högskoleprov: 0.8
54% Kvinnor
Civilekonomprogrammet omfattar fyra års studier och leder till civilekonomexamen. Programmet ger en bred grundutbildning inom ekonomiområdet med affärstänkande, förmåga att analysera ... go to description
[ Ekonomi ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
340 000kr engelsk flagga
grundavancerad program Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 15.2
Gymn.Kompl(BII): 16.25
Högskoleprov: 0.75
57% Män
Civilekonomprogrammet ger dig en gedigen kunskapsbas inom ekonomiområdet. Du tränas i att öva upp din analysförmåga, din problemlösarförmåga och ditt kritiska tänkande. Praktisk erfar ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

VT16 Per.1

Studietakt: 100%
15 000kr engelsk flagga
grundkurs
Kursen består av dels grundl sannolikhetslära, dels planering och genomförande av olika typer av statistiska undersökningar. Metoder för att göra urval med stickprovsmetodik presenter ... go to description
[ Ekonomi ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
380 000kr engelsk flagga
grundavancerad program
66% Kvinnor
Studier i ekonomi och språk i kombination med utlandsstudier gör dig väl förberedd för en internationell ekonomikarriär. Här blir språket ditt verktyg för att skapa goda affärsrelatio ... go to description
[ Ekonomi ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
380 000kr engelsk flagga
grundavancerad program
65% Män
Studier i ekonomi och språk i kombination med utlandsstudier gör dig väl förberedd för en internationell ekonomikarriär. Här blir språket ditt verktyg för att skapa goda affärsrelatio ... go to description
[ Ekonomi ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
320 000kr engelsk flagga
grundavancerad program
63% Män
Vi erbjuder en civilekonomutbildning som ar anpassad till organisationers framtida behov. Programmet ger dig en yrkesexamen pa avancerad niva och mojlighet att vara med och forma morg ... go to description
[ Ekonomi ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
360 000kr svensk flagga
grundavancerad program
Gymnasie(BI): 15.6
Gymn.Kompl(BII): 15.98
80% Män
Vill du arbeta utomlands eller med internationella frågor i Sverige? Utbildningen ges på engelska med kurskamrater och lärare som utgör en internationell studiemiljö. Du kan göra prak ... go to description
[ Ekonomi ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
360 000kr svensk flagga
grundavancerad program
Gymnasie(BI): 15.6
Gymn.Kompl(BII): 15.98
80% Män
Vill du arbeta utomlands eller med internationella frågor i Sverige? Utbildningen ges på engelska med kurskamrater och lärare som utgör en internationell studiemiljö. Du kan göra prak ... go to description
[ Ekonomi ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
420 000kr engelsk flagga
grundavancerad program
Gymnasie(BI): 17.4
Gymn.Kompl(BII): 17.5
55% Män
En internationell profil och nära kontakt med näringslivet gör vårt civilekonomprogram unikt. Du får en bra grund för en karriär i Sverige eller världen. Civilekonomprogrammet är en f ... go to description