Antagningsstatistik för Socionom

Sök aktuella och kommande utbildningar från alla svenska högskolor
Be patient...

Laddar..

  • Kursnamn:
  • Ämne:
  • Utbildningstyp:
  • Undervisningsform:
    Alla Platsbunden Distans
  • Lärosäte:
  • Terminintervall:
  • Betygsintervall:
  • Examen:
Visar 1 till 28 av 28 träffar
Högskola / Ämne Kursnamn / Poäng / Omdöme ( Antal )

Statistik: BI / BII / HP / Gender
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
315 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 19.8
Gymn.Kompl(BII): 18.9
Högskoleprov: 1.2
82% Kvinnor
I samarbete med Ersta Sköndal Bräcke högskola ger Uppsala universitet Socionomprogrammet Campus Gotland i Visby. Programmet omfattar 210 hp och leder till en socionomexamen.Socionomut ... go to description
[ Socialt arbete och social omsorg ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
- engelsk flagga
grundavancerad program Grundläggande behörighet
Gymnasie(BI): 18.7
Gymn.Kompl(BII): 18.52
Högskoleprov: 1.1
73% Kvinnor
Socionomprogrammet om sammanlagt 210 hp, ger en generell socionomexamen för arbete inom alla olika typer av socialt arbete.Socionomutbildningens huvudämne är socialt arbete, men utbil ... go to description
[ Socialt arbete och social omsorg ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
336 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 18.35
Gymn.Kompl(BII): 18.79
Högskoleprov: 1.0
75% Kvinnor
Utbildningen ges under de första sex terminerna på grundläggande nivå och inleds med ett basblock under första året. Därefter ges fortsättningsblocket som omfattar 1½ år och utbildnin ... go to description
[ Socialt arbete och social omsorg ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
336 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 18.35
Gymn.Kompl(BII): 18.79
Högskoleprov: 1.0
75% Kvinnor
Utbildningen ges under de första sex terminerna på grundläggande nivå och inleds med ett basblock under första året. Därefter ges fortsättningsblocket som omfattar 1½ år och utbildnin ... go to description
[ Socialt arbete och social omsorg ]

VT16 Per.1

Studietakt: 100%
472 500kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 18.9
Gymn.Kompl(BII): 19.29
Högskoleprov: 1.0
84% Kvinnor
Vill du arbeta med människor? Är du intresserad av relationer och samspelet mellan människa och omgivande samhälle? Vill du möta och bistå människor som befinner sig i utsatta och pro ... go to description
[ Socialt arbete och social omsorg ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
336 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 18.35
Gymn.Kompl(BII): 18.79
Högskoleprov: 1.0
75% Kvinnor
Utbildningen ges under de första sex terminerna på grundläggande nivå och inleds med ett basblock under första året. Därefter ges fortsättningsblocket som omfattar 1½ år och utbildnin ... go to description
[ Socialt arbete och social omsorg ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
472 500kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 18.9
Gymn.Kompl(BII): 19.29
Högskoleprov: 1.0
84% Kvinnor
Vill du arbeta med människor? Är du intresserad av relationer och samspelet mellan människa och omgivande samhälle? Vill du möta och bistå människor som befinner sig i utsatta och pro ... go to description
[ Socialt arbete och social omsorg ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
472 500kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 18.9
Gymn.Kompl(BII): 19.29
Högskoleprov: 1.0
84% Kvinnor
Vill du arbeta med människor? Är du intresserad av relationer och samspelet mellan människa och omgivande samhälle? Vill du möta och bistå människor som befinner sig i utsatta och pro ... go to description
[ Socialt arbete och social omsorg ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
472 500kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 18.9
Gymn.Kompl(BII): 19.29
Högskoleprov: 1.0
84% Kvinnor
Vill du arbeta med människor? Är du intresserad av relationer och samspelet mellan människa och omgivande samhälle? Vill du möta och bistå människor som befinner sig i utsatta och pro ... go to description
[ Socialt arbete och social omsorg ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
336 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 18.35
Gymn.Kompl(BII): 18.79
Högskoleprov: 1.0
75% Kvinnor
Utbildningen ges under de första sex terminerna på grundläggande nivå och inleds med ett basblock under första året. Därefter ges fortsättningsblocket som omfattar 1½ år och utbildnin ... go to description
[ Socialt arbete och social omsorg ]

VT16 Per.1

Studietakt: 100%
490 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 18.28
Gymn.Kompl(BII): 18.24
Högskoleprov: 1.0
86% Kvinnor
Vill du minska människors utanförskap och tillsammans lösa deras sociala och personliga problem? Då ska du utbilda dig till socionom - ett yrke som ger dig goda kunskaper om människo ... go to description
[ Socialt arbete och social omsorg ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
336 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 18.35
Gymn.Kompl(BII): 18.79
Högskoleprov: 1.0
75% Kvinnor
Utbildningen ges under de första sex terminerna på grundläggande nivå och inleds med ett basblock under första året. Därefter ges fortsättningsblocket som omfattar 1½ år och utbildnin ... go to description
[ Socialt arbete och social omsorg ]

VT16 Per.1

Studietakt: 100%
490 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 18.28
Gymn.Kompl(BII): 18.24
Högskoleprov: 1.0
86% Kvinnor
Vill du minska människors utanförskap och tillsammans lösa deras sociala och personliga problem? Då ska du utbilda dig till socionom - ett yrke som ger dig goda kunskaper om människo ... go to description
[ Socialt arbete och social omsorg ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
490 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 18.28
Gymn.Kompl(BII): 18.24
Högskoleprov: 1.0
86% Kvinnor
Vill du minska människors utanförskap och tillsammans lösa deras sociala och personliga problem? Då ska du utbilda dig till socionom - ett yrke som ger dig goda kunskaper om människo ... go to description
[ Socialt arbete och social omsorg ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
490 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 18.28
Gymn.Kompl(BII): 18.24
Högskoleprov: 1.0
86% Kvinnor
Vill du minska människors utanförskap och tillsammans lösa deras sociala och personliga problem? Då ska du utbilda dig till socionom - ett yrke som ger dig goda kunskaper om människo ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
440 000kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 17.6
Gymn.Kompl(BII): 16.8
Högskoleprov: 0.9
80% Kvinnor
Hur uppstår sociala problem? Vad betyder det sociala samspelet för människors utveckling? Socionomprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med välfärdsfrågor och social förändri ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
- engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 16.72
Gymn.Kompl(BII): 15.96
Högskoleprov: 0.7
92% Kvinnor
Socionomprogrammet riktar sig till dig som vill arbeta med människor i utsatta situationer och lindra uppkomsten av sociala problem. Utbildningen ger dig bland annat möjlighet att arb ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

VT16 Per.1

Studietakt: 100%
- engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 17.3
Gymn.Kompl(BII): 17.95
Högskoleprov: 0.7
82% Kvinnor
Är du intresserad av människor som har en utsatt situation i samhället? Genom socionomprogrammet får du en akademisk yrkesutbildning där du får en bred bas för att arbeta med människo ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
- engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 17.3
Gymn.Kompl(BII): 17.95
Högskoleprov: 0.7
82% Kvinnor
Är du intresserad av människor som har en utsatt situation i samhället? Genom socionomprogrammet får du en akademisk yrkesutbildning där du får en bred bas för att arbeta med människo ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
344 750kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 17.08
Gymn.Kompl(BII): 16.6
Högskoleprov: 0.7
83% Kvinnor
Vill du arbeta med människor? Är du intresserad av relationer och samspelet mellan människa och samhälle, att möta och hjälpa människor i utsatta och problematiska livssituationer? So ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

VT16 Per.1

Studietakt: 100%
315 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 15.67
Gymn.Kompl(BII): 15.7
85% Kvinnor
Socionomutbildning för dig som är engagerad i sociala frågor och vill förstå och förändra människors livsvillkor i Sverige och i världen. Mittuniversitetet är det enda lärosätet som ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
315 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 15.67
Gymn.Kompl(BII): 15.7
85% Kvinnor
Socionomutbildning för dig som är engagerad i sociala frågor och vill förstå och förändra människors livsvillkor i Sverige och i världen. Mittuniversitetet är det enda lärosätet som ... go to description
[ Socialt arbete och social omsorg ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
471 800kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 17.81
Gymn.Kompl(BII): 18.32
80% Kvinnor
Om utbildningenGenom socionomprogrammet får du en akademisk professionsutbildning i socialt arbete vilken utgör en bred bas såväl för socionomyrket som f&ou ... go to description
[ Socialt arbete och social omsorg ]

VT16 Per.1

Studietakt: 100%
455 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 17.81
Gymn.Kompl(BII): 18.32
80% Kvinnor
Om utbildningenGenom socionomprogrammet får du en akademisk professionsutbildning i socialt arbete vilken utgör en bred bas såväl för socionomyrket som f&ou ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

VT16 Per.1

Studietakt: 100%
388 500kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 17.66
Gymn.Kompl(BII): 17.99
79% Kvinnor
Socionomprogrammet leder till socionomexamen. Socialt arbete är huvudområde i socionomutbildningen. Under utbildningen studerar du också andra områden av relevans för socialt arbete s ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
388 500kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 17.66
Gymn.Kompl(BII): 17.99
79% Kvinnor
Socionomprogrammet leder till socionomexamen. Socialt arbete är huvudområde i socionomutbildningen. Under utbildningen studerar du också andra områden av relevans för socialt arbete s ... go to description
[ Socialt arbete och social omsorg ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
330 000kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 18.11
Gymn.Kompl(BII): 17.64
92% Kvinnor
Är du intresserad av att möta människor i utsatta livssituationer? Vill du arbeta med relationer, socialt samspel och förändringsarbete? Då skall du välja socionomyrket! Socionomprogr ... go to description
[ Socialt arbete och social omsorg ]

VT16 Per.1

Studietakt: 100%
330 000kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 18.11
Gymn.Kompl(BII): 17.64
92% Kvinnor
Är du intresserad av att möta människor i utsatta livssituationer? Vill du arbeta med relationer, socialt samspel och förändringsarbete? Då skall du välja socionomyrket! Socionomprogr ... go to description