Kungl. Tekniska högskolan

Kungl. Tekniska högskolan är det åttonde största universitetet i Sverige och erbjuder sitt största urval av kurser inom kategorin teknik och teknisk industri.