Fysioterapeutprogrammet 180.0 hp

Antagningsstatistik

Leder till examen
Tycker du det är viktigt att förbättra människors hälsa? Tycker du om att motivera människor i träning och rehabilitering? I så fall har du några av de egenskaper en sjukgymnast bör ha. Resten kan du lära dig på sjukgymnastprogrammet vid Mälardalens högskola som har en unik beteendemedicinsk profil. Vi utbildar framtidens bäst rustade sjukgymnaster!
Sjukgymnastprogrammet har en unik och innovativ beteendemedicinsk profil som lyfter fram sambandet mellan livsstil och sjukdom. Du får kunskaper om människans rörelser och störningar av rörelsefunktion orsakade av skada eller sjukdom utifrån ett bio-psyko-socialt perspektiv. Det innebär att i bedömning och behandling beaktas såväl de fysiska förutsättningarna som att människan är en tänkande, kännande och social individ. Beteendeförändring är en viktig del i de metoder för behandling som lärs ut. Utbildningen består av teoretiska och praktiska studier inom huvudämnet sjukgymnastik. Du läser även kurser i medicinsk vetenskap, vårdpedagogik, psykologi och sociologi.
Framförallt förenar utbildningen sjukgymnastiska och beteendemedicinska bedömnings- och behandlingsmetoder. Den verksamhetsförlagda
delen av utbildningen genomförs i Sörmland och i Västmanland, där du får stöd i ditt lärande av handledande sjukgymnaster. Du måste vara beredd på att resa till eller bo på annan ort under den praktiska utbildningen och själv bekosta resor samt eventuell övernattning.
Det finns också möjlighet att göra en del av utbildningen utomlands. Om du är intresserad av globala hälsofrågor och vill arbeta i en internationell miljö, kan du efter din examen söka till MDH:s ettåriga påbyggnadsutbildning i internationell hälsa i Thailand.


Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Idrott och hälsa 1, Matematik 2a eller 2b eller 2c eller Matematik B, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Idrott och hälsa 1 kan ersättas med intyg på deltagande i gymnastik- eller idrottsverksamhet omfattande minst en gång per vecka under minst ett år.

Kurstillfällen

svensk flagga HT21 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 42801
svensk flagga VT22 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 52805

Bidra med statistik till Fysioterapeutprogrammet

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Statistik

Statistik från

Antagningsstatistik

UrvalsgruppLägsta poängAntagna
Sökande med gymnasiebetyg med komplettering 18.46 5
Sökande med resultat från högskoleprov 1.0 12
Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering 17.98 12
Antagningsstatistiken ovan är för urval 2, dvs de som i slutändan erbjöds plats på utbildningen. Urvalsgruppernas antagningsstatistik kan vara svårtolkade i de fall det är universitetets egna interna beskrivningar och poängsystem.

Andel antagna av sökande

4.3%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning