Fysioterapeutprogrammet 180.0 hp

Antagningsstatistik

Leder till examen

En fysioterapeut arbetar med personer som har eller riskerar att få nedsatt funktion och rörlighet. Fysioterapeuten arbetar hälsofrämjande, förebyggande, behandlande och rehabiliterande och har en viktig pedagogisk roll. Arbetet är självständigt med eget ansvar för bedömning, val av åtgärder, genomförande av behandling och utvärdering. Fysioterapeutens professionella kompetens grundar sig på fysioterapi och närliggande ämnen som omfattar bland annat anatomi, fysiologi och medicinska ämnen samt pedagogik och beteendemedicin.

 

De delar som innehåller verksamhetsförlagd utbildning är förlagda till olika delar av hälso- och sjukvården inom Region Stockholm men kan också förläggas på annan ort eller utomlands under sista terminen.Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Idrott och hälsa 1, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Kurstillfällen

svensk flagga HT21 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 41004
svensk flagga VT22 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 42001

Bidra med statistik till Fysioterapeutprogrammet

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Statistik

Antagningsstatistik

UrvalsgruppLägsta poängAntagna
Sökande med studieomdöme från folkhögskola 4.0 2
Sökande med gymnasiebetyg med komplettering 18.5 20
Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering 17.7 47
Sökande med resultat från högskoleprov 1.0 35
Antagningsstatistiken ovan är för urval 2, dvs de som i slutändan erbjöds plats på utbildningen. Urvalsgruppernas antagningsstatistik kan vara svårtolkade i de fall det är universitetets egna interna beskrivningar och poängsystem.

Andel antagna av sökande

10.1%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning

Andra som tittade på Fysioterapeutprogrammet tittade också på:

Uppsala universitet Dietistprogrammet 180.0hp - VT23 Per.1 Fysioterapeutprogrammet 180.0hp - VT23 Per.1 Lunds universitet Fysioterapeutprogrammet 180.0hp - VT22 Per.1