Senare del, Fysioterapeutprogrammet 180 hp, termin 2-3 - för dig som läst minst motsvarande programmets termin 1 180.0 hp

Antagningsstatistik

Leder till examen
På fysioterapeutprogrammet lär du dig att undersöka, bedöma och behandla människors rörelsefunktioner. Du får också lära dig att arbeta förebyggande och hur du kan hjälpa klienten att ta tillvara sina egna resurser. Fysioterapins centrala begrepp är rörelse, hälsa och interaktion. Behandlingen ska syfta till att öka klientens medvetenhet om sina egna fysiska och psykiska resurser och på så sätt förbättra möjligheterna för individen att klara det dagliga livet. Fysioterapeuter medverkar även i hälsofrämjande insatser, försäkringsutredningar samt arbetsplatsbedömningar och ergonomiska åtgärder.


Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Områdesbehörighet 17 (Idrott och hälsa A, Matematik B, Samhällskunskap A, Naturkunskap B alternativt Biologi A, Fysik A och Kemi A) eller Områdesbehörighet A15 (Idrott och hälsa 1, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1 och 1a2) Alternativ till idrott: För den som inte genomgått regelbunden medverkan i idrottsaktivitet i gymnasieskolan godtas intyg på regelbunden medverkan i idrottsaktivitet i organiserad form under minst ett år efter obligatorisk skolgång. Klicka på länk på antagning.se och fyll i blankett för reko/undantag. Därutöver krävs godkända kurser som motsvarar det sökta programmets tidigare terminer..

Kurstillfällen

Denna kurs saknar planerade kurstillfällen!
Kursen hade sitt sista kurstillfälle HT16 Per.1

Bidra med statistik till Senare del, Fysioterapeutprogrammet 180 hp, termin 2-3 - för dig som läst minst motsvarande programmets termin 1

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Statistik

Statistik från

Antagningsstatistik

UrvalsgruppLägsta poängAntagna
T2 15.0 1
Antagningsstatistiken ovan är för urval 2, dvs de som i slutändan erbjöds plats på utbildningen. Urvalsgruppernas antagningsstatistik kan vara svårtolkade i de fall det är universitetets egna interna beskrivningar och poängsystem.

Andel antagna av sökande

6.3%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning