Antagningen till högskola

Behörighet

För att söka en högskolekurs behöver du uppfylla behörighetskraven. Dessa krav finner du för varje kurs under "Behörighet". Det är möjligt att söka kurser du saknar behörighet för, se då till att kontakta institutionen och argumentera för att du har de nödvändiga förkunskaperna för att kunna klara av kursen. Har du tur så kommer det gå men de har rätt att neka dig en plats.

Urvalsgrupp

För behöriga sökande finns en mängd olika urvalsgrupper man kan bli antagen genom. Varje kurs och program har ett visst antal urvalsgrupper och som sökande blir man placerade i samtliga för vilka man uppfyller kraven.

Exampel på ett par urvalsgrupper:
FörkortningBeskrivning
BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
Akademiska poäng Antal poäng man klarat av vid högskola
Platsgaranti Universitetet kan välja att garantera vissa studentgrupper en plats
Sen anmälan En student som har ansökt sent och som uppfyller kraven av någon av de övriga urvalsgrupperna

Lämna ansökan

Ansökan till en utbildning görs på www.antagning.se med ett ansökningstillfälle för varje termin.

Första urvalet

Meningen med att ha två urval är att underlätta för sökande att komma in på sina förstahandsval. Kommer man tex inte in på sitt förstahansval vid första urvalet har man fortfarande chans att komma in det andra urvalet om någon som blev antagen ur första urvalsgrupp väljer att tacka nej till utbildningsplatsen de fått.

Andra urvalet

Vid andra urvalet bestäms det slutgiltigt vilka som får gå kursen. För kurser som inte fyllt sina studieplatser så släpper man in sökande från urvalsgrupp Sen anmälan där sökande rangordnas efter hur sena de var att anmäla sig.

Om sidan

Jag som skapat sidan heter Tony Björkman och går att kontakta på tony_bjorkman/snabel-a/hotmail.com