Sök aktuella och kommande utbildningar från alla svenska högskolor
Be patient...

Laddar..

  • Kursnamn:
  • Ämne:
  • Utbildningstyp:
  • Undervisningsform:
    Alla Platsbunden Distans
  • Lärosäte:
  • Terminintervall:
  • Betygsintervall:
  • Examen:
Visar 1 till 30 av 99 träffar
Högskola / Ämne Kursnamn / Poäng / Omdöme ( Antal )

Statistik: BI / BII / HP / Gender
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT22 Per.1

Studietakt: 100%
414 000kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 14.06
Gymn.Kompl(BII): 15.78
Högskoleprov: 0.2
88% Kvinnor
För dig som vill arbeta med ett ansvarsfullt och utmanade yrke är sjuksköterskeprogrammet ett självklart val. Det är ett omväxlande yrke med en mängd olika valmöjligheter och karriärv ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT22 Per.1

Studietakt: 100%
414 000kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 14.25
Gymn.Kompl(BII): 16.3
Högskoleprov: 0.35
78% Kvinnor
Arbetet som röntgensjuksköterska passar dig som vill kombinera teknik, vård och mänskliga möten. I arbetet som röntgensjuksköterska planerar samt genomför du radiologiska undersökning ... go to description
[ Naturvetenskap ]

VT22 Per.1

Studietakt: 50%
30 250kr engelsk flagga
grundkurs Grundläggande behörighet
Gymnasie(BI): 18.6
Gymn.Kompl(BII): 15.04
Högskoleprov: 0.4
86% Kvinnor
Du får grundläggande kunskaper om miljöproblem ur både naturvetenskaplig och samhällelig synvinkel. Kursen är nätbaserad och ges endast på distans (inga obligatoriska träffar). Egenhä ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT22 Per.1

Studietakt: 100%
445 200kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 15.0
Gymn.Kompl(BII): 15.18
Högskoleprov: 0.55
76% Kvinnor
Som legitimerad sjuksköterska ansvarar du för vårdtagarens omvårdnad och vissa medicinska åtgärder, du har även arbetsledande uppgifter. Du kan arbeta med varierande arbetsuppgifter i ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT22 Per.1

Studietakt: 100%
400 200kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 16.91
Gymn.Kompl(BII): 17.46
Högskoleprov: 0.55
88% Kvinnor
Att utbilda sig inom folkhälsoområdet innebär att du blir attraktiv för en bred arbetsmarknad inom de delar av samhället som på olika sätt arbetar med att främja människors hälsa. Den ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT22 Per.1

Studietakt: 100%
441 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 16.71
Gymn.Kompl(BII): 17.3
Högskoleprov: 0.7
83% Kvinnor
Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig för ett ansvarsfullt och stimulerande yrke som kan ge en långsiktig karriär med många valmöjligheter, en go ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT22 Per.1

Studietakt: 100%
414 000kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 16.1
Gymn.Kompl(BII): 16.45
Högskoleprov: 0.8
58% Män
Som fysioterapeut arbetar du med att främja människans rörelse ur ett hälsoperspektiv genom alla åldrar, oavsett om du arbetar med människor som har drabbats av smärta, sjukdom eller ... go to description
[ Naturvetenskap ]

VT22 Per.1

Studietakt: 25%
15 125kr engelsk flagga
grundkurs Grundläggande behörighet
Gymnasie(BI): 21.37
Gymn.Kompl(BII): 20.52
Högskoleprov: 1.2
69% Kvinnor
Kursen innehåller följande moment: livets uppkomst och historia, grundläggande oceanografi och provtagningsmetodik, hur havet som livsmiljö fungerar och skiljer sig från land, genomgå ... go to description
[ Naturvetenskap ]

VT22 Per.2

Studietakt: 100%
- engelsk flagga
förutbildning kurs Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 20.1
Gymn.Kompl(BII): 20.52
Högskoleprov: 1.2
50% Män
Kursen ingår i högskolans basår, naturvetenskaplig utbildning, och ger behörighet motsvarande gymnasiekurserna biologi 1 och 2. Du ges en presentation av vad en cell är, bakteriers st ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT22 Per.1

Studietakt: 100%
441 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 19.26
Gymn.Kompl(BII): 19.5
Högskoleprov: 1.25
77% Kvinnor
Fysioterapi som profession baseras på akademisk utbildning, specifik kunskap om människan och ett självständigt yrkesansvar. Fysioterapi syftar till att främ ... go to description
[ Naturvetenskap ]

VT22 Per.2

Studietakt: 100%
30 250kr engelsk flagga
grundkurs
Den studerande utför, enskilt eller i mindre grupp, under handledning en praktisk uppgift inom biologiområdet externt på företag, institut eller myndigheter, alternativt inom en av bi ... go to description
[ Naturvetenskap ]

VT22 Per.1

Studietakt: 100%
30 250kr engelsk flagga
grundkurs
Den studerande utför under handledning en vetenskapligt upplagd undersökning eller tillämpning av tidigare vunnen kunskap inom det molekylärbiologiska området. Det verksamhetsförlagda ... go to description
[ Naturvetenskap ]

VT22 Per.2

Studietakt: 100%
30 250kr engelsk flagga
grundkurs
Den studerande utför under handledning en vetenskapligt upplagd undersökning eller tillämpning av tidigare vunnen kunskap inom det molekylärbiologiska området. Det verksamhetsförlagda ... go to description
[ Naturvetenskap ]

VT22 Per.2

Studietakt: 100%
15 125kr engelsk flagga
grundkurs
53% Kvinnor
Kursen utgör en fortsättning på kursen, BIO172, Biostatistik och experimentdesign, enfaktorsanalyser och inriktar sig på flerfaktorsanalyser. Kursens tyngpunkt ligger på variansanalys ... go to description
[ Naturvetenskap ]

VT22 Per.1

Studietakt: 25%
15 125kr engelsk flagga
grundkurs
50% Män
Kursen ger kunskaper i försöksplanering och statistik för experimentella vetenskaper (främst biologi) med tyngdpunkt på utformning och planering av experiment utifrån hypotesprövning. ... go to description
[ Naturvetenskap ]

VT22 Per.1

Studietakt: 100%
30 250kr svensk flagga
grundkurs
64% Män
Den totala DNA-sekvensinformationen för ett stort antal organismers arvsmassa är idag känd. De flesta av dessa organismer är bakterier, men även en- och flercelliga eukaryota organism ... go to description
[ Naturvetenskap ]

VT22 Per.1

Studietakt: 100%
30 250kr svensk flagga
avancerad kurs
78% Kvinnor
Kursen ger fördjupade kunskaper om havets bentiska och planktoniska primärproducenter samt deras interaktioner med andra organismer. Undervisningen fokuseras kring aktuell forskning o ... go to description
[ Naturvetenskap ]

VT22 Per.2

Studietakt: 100%
30 250kr svensk flagga
avancerad kurs
84% Kvinnor
This is an advanced course in Immunology aimed at students intending to complete a Masters Degree. Modern Immunology is a challenging subject requiring a detailed understanding of the ... go to description
[ Naturvetenskap ]

VT22 Per.2

Studietakt: 100%
30 250kr svensk flagga
avancerad kurs
100% Kvinnor
Kursen behandlar ekotoxikologiska principer, mätmetoder och angreppssätt med tyngdpunkt på effekter i ekologiska system. Den ska ge vetenskaplig grund för ekotoxikologins mera tillämp ... go to description
[ Naturvetenskap ]

VT22 Per.2

Studietakt: 100%
30 250kr engelsk flagga
grundkurs
59% Kvinnor
Artkunskap när det gäller djurgrupper är inriktad på svenska fåglar (speciellt sång och läten), insekter och däggdjur. Även spår från djuren, och naturvårsintressanta arter och miljöe ... go to description
[ Naturvetenskap ]

VT22 Per.1

Studietakt: 100%
363 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
64% Kvinnor
Kemi spelar en viktig roll i vår vardag och behovet av välutbildade kemister ökar ständigt. Kandidatprogrammet i kemi ger dig en bred kemikompetens med möjli ... go to description
[ Naturvetenskap ]

VT22 Per.2

Studietakt: 100%
30 250kr engelsk flagga
grundkurs
67% Kvinnor
Kursen ger dig grundläggande kunskaper om hur föroreningar sprids och omvandlas i olika miljöer samt effekterna av miljökontamination på olika biologiska organisationsnivåer. Ett tvär ... go to description
[ Naturvetenskap ]

VT22 Per.1

Studietakt: 100%
30 250kr svensk flagga
grundkurs
100% Kvinnor
Kursens syfte är att ge dig kunnande och övning i att självständigt integrera och tillämpa kunskaper från tidigare kurser samt att inom ett begränsat område inom miljövetenskapen förd ... go to description
[ Naturvetenskap ]

VT22 Per.1

Studietakt: 100%
30 250kr engelsk flagga
grundkurs
88% Kvinnor
Undervisningen består av att du som student individuellt utför en vetenskapligt upplagd uppgift under handledning. Uppgiften kan vara ett experimentellt arbete, en analys och utvärder ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT22 Per.1

Studietakt: 100%
148 400kr engelsk flagga
avancerat program
72% Kvinnor
Som specialistsjuksköterska inom intensivvård är din huvudsakliga uppgift att ansvara för omvårdnaden och, att som en del i ett team, delta i medicinsk behandling. Utbildningen ska ve ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT22 Per.1

Studietakt: 100%
148 400kr engelsk flagga
avancerat program
100% Kvinnor
I utbildningen fördjupar du dina kunskaper i omvårdnad av patienter före, under och efter operation eller kirurgisk undersökning. Utbildningen innehåller bland annat topografisk anato ... go to description
[ Naturvetenskap ]

VT22 Per.1

Studietakt: 100%
285 600kr svensk flagga
avancerat program
På masterprogrammet i kemi fördjupar du dig i hur proteiner fungerar i kroppen, vad som händer med kemikalier i naturen och hur man utvecklar nya läkemedel. Utbildningen sker i nära k ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT22 Per.1

Studietakt: 100%
148 400kr engelsk flagga
avancerat program
61% Män
Som specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård är din huvudsakliga uppgift att ansvara för omvårdnaden, men även att i ett team delta i medicinsk behandling. Utbildningen ska verka ... go to description
[ Naturvetenskap ]

VT22 Per.1

Studietakt: 100%
30 250kr svensk flagga
grundkurs
78% Kvinnor
Hur gör djur? Hur gör du? Och varför? Hur hittar en tolvgrams lövsångare från Nyeri till Njutånger? Varför smakar det så gott med omvittnat skadlig föda? Varför är svanar så trogna me ... go to description