Sök aktuella och kommande utbildningar från alla svenska högskolor
Be patient...

Laddar..

  • Kursnamn:
  • Ämne:
  • Utbildningstyp:
  • Undervisningsform:
    Alla Platsbunden Distans
  • Lärosäte:
  • Terminintervall:
  • Betygsintervall:
  • Examen:
Visar 1 till 30 av 99 träffar
Högskola / Ämne Kursnamn / Poäng / Omdöme ( Antal )

Statistik: BI / BII / HP / Gender
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT22 Per.1

Studietakt: 100%
414 000kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 14.06
Gymn.Kompl(BII): 15.78
Högskoleprov: 0.2
88% Kvinnor
För dig som vill arbeta med ett ansvarsfullt och utmanade yrke är sjuksköterskeprogrammet ett självklart val. Det är ett omväxlande yrke med en mängd olika valmöjligheter och karriärv ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT22 Per.1

Studietakt: 100%
414 000kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 14.25
Gymn.Kompl(BII): 16.3
Högskoleprov: 0.35
78% Kvinnor
Arbetet som röntgensjuksköterska passar dig som vill kombinera teknik, vård och mänskliga möten. I arbetet som röntgensjuksköterska planerar samt genomför du radiologiska undersökning ... go to description
[ Naturvetenskap ]

VT22 Per.1

Studietakt: 50%
30 250kr engelsk flagga
grundkurs Grundläggande behörighet
Gymnasie(BI): 18.6
Gymn.Kompl(BII): 15.04
Högskoleprov: 0.4
86% Kvinnor
Du får grundläggande kunskaper om miljöproblem ur både naturvetenskaplig och samhällelig synvinkel. Kursen är nätbaserad och ges endast på distans (inga obligatoriska träffar). Egenhä ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT22 Per.1

Studietakt: 100%
400 200kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 16.91
Gymn.Kompl(BII): 17.46
Högskoleprov: 0.55
88% Kvinnor
Att utbilda sig inom folkhälsoområdet innebär att du blir attraktiv för en bred arbetsmarknad inom de delar av samhället som på olika sätt arbetar med att främja människors hälsa. Den ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT22 Per.1

Studietakt: 100%
445 200kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 15.0
Gymn.Kompl(BII): 15.18
Högskoleprov: 0.55
76% Kvinnor
Som legitimerad sjuksköterska ansvarar du för vårdtagarens omvårdnad och vissa medicinska åtgärder, du har även arbetsledande uppgifter. Du kan arbeta med varierande arbetsuppgifter i ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT22 Per.1

Studietakt: 100%
441 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 16.71
Gymn.Kompl(BII): 17.3
Högskoleprov: 0.7
83% Kvinnor
Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig för ett ansvarsfullt och stimulerande yrke som kan ge en långsiktig karriär med många valmöjligheter, en go ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT22 Per.1

Studietakt: 100%
414 000kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 16.1
Gymn.Kompl(BII): 16.45
Högskoleprov: 0.8
58% Män
Som fysioterapeut arbetar du med att främja människans rörelse ur ett hälsoperspektiv genom alla åldrar, oavsett om du arbetar med människor som har drabbats av smärta, sjukdom eller ... go to description
[ Naturvetenskap ]

VT22 Per.2

Studietakt: 100%
- engelsk flagga
förutbildning kurs Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 20.1
Gymn.Kompl(BII): 20.52
Högskoleprov: 1.2
50% Män
Kursen ingår i högskolans basår, naturvetenskaplig utbildning, och ger behörighet motsvarande gymnasiekurserna biologi 1 och 2. Du ges en presentation av vad en cell är, bakteriers st ... go to description
[ Naturvetenskap ]

VT22 Per.1

Studietakt: 25%
15 125kr engelsk flagga
grundkurs Grundläggande behörighet
Gymnasie(BI): 21.37
Gymn.Kompl(BII): 20.52
Högskoleprov: 1.2
69% Kvinnor
Kursen innehåller följande moment: livets uppkomst och historia, grundläggande oceanografi och provtagningsmetodik, hur havet som livsmiljö fungerar och skiljer sig från land, genomgå ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT22 Per.1

Studietakt: 100%
441 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 19.26
Gymn.Kompl(BII): 19.5
Högskoleprov: 1.25
77% Kvinnor
Fysioterapi som profession baseras på akademisk utbildning, specifik kunskap om människan och ett självständigt yrkesansvar. Fysioterapi syftar till att främ ... go to description
[ Teknik och teknisk industri ]

VT22 Per.1

Studietakt: 100%
280 000kr svensk flagga
avancerat program
85% Män
Masterprogrammet i Träteknik baseras på studentens nyfikenhet och fokuserar på projektarbete i nära samspel med våra forskare inom något av följande 3 områden: Träkonstruktion, Materi ... go to description
[ Naturvetenskap ]

VT22 Per.1

Studietakt: 17%
6 050kr engelsk flagga
grundkurs Grundläggande behörighet
60% Kvinnor
Detta är en kurs som avser att ge bred inblick i hur modern genomisk teknik påverkar vårt samhälle, syn på människan och olika frågeställningar såsom människans ursprung, koppling mel ... go to description
[ Naturvetenskap ]

VT22 Per.1

Studietakt: 100%
285 600kr svensk flagga
avancerat program
50% Män
På masterprogrammet i geovetenskap studerar du naturliga geovetenskapliga processer, klimatförändringar och effekten av mänsklig påverkan som naturresursutnyttjande och miljöstörning. ... go to description
[ Naturvetenskap ]

VT22 Per.1

Studietakt: 100%
250 000kr svensk flagga
avancerat program
Är du motiverad att fördjupa dig inom ditt ämnesområde? I så fall är programmet Master by research i biologi något för dig! Programmet riktar sig till dig som vill utveckla kunskaper ... go to description
[ Ekonomi ]

VT22 Per.1

Studietakt: 100%
10 500kr engelsk flagga
grundkurs
[ Ekonomi ]

VT22 Per.1

Studietakt: 100%
10 500kr engelsk flagga
grundkurs
[ Naturvetenskap ]

VT22 Per.1

Studietakt: 100%
24 200kr engelsk flagga
grundkurs
I kursen studerar du hur växter och djur fungerar från molekylär och cellulär nivå till vävnad/organ och hela organismen i samspel med omgivningen. Du lär dig grundläggande anatomi oc ... go to description
[ Naturvetenskap ]

VT22 Per.1

Studietakt: 100%
36 300kr engelsk flagga
grundkurs
Kursen utgör den fjärde kursen inom ett basblock i Biologi/Molekylärbiologi omfattande 60 hp, och är indelad i tre delkurser: Biodiversitet och systematik 10 hp, Ekologi 5 hp, samt Bi ... go to description
[ Naturvetenskap ]

VT22 Per.2

Studietakt: 100%
30 250kr engelsk flagga
avancerad kurs
Kursen omfattar samhällets organisation - särskild miljövård, juridisk introduktion, allmän rättsvetenskap, förvaltningslagarna, offentlighetsprincipen, ärendehandläggning på miljömyn ... go to description
[ Naturvetenskap ]

VT22 Per.1

Studietakt: 100%
60 500kr engelsk flagga
avancerad kurs
100% Kvinnor
Under kursen utför du ett eget arbete som består av experiment och/eller en litteraturstudie. Arbetet som ska ha en profil inom området Miljö- och hälsoskydd kan ingå i ett forsknings ... go to description
[ Naturvetenskap ]

VT22 Per.2

Studietakt: 100%
30 250kr engelsk flagga
grundkurs
57% Män
Kursen ger fördjupade kunskaper inom något av molekylärbiologins forskningsområden. Kursen kan användas som examenskurs för kandidatexamen i biologi och du kan välja projekt bland de ... go to description
[ Naturvetenskap ]

VT22 Per.1

Studietakt: 100%
30 250kr engelsk flagga
grundkurs
57% Män
Kursen ger fördjupade kunskaper inom något av molekylärbiologins forskningsområden. Kursen kan användas som examenskurs för kandidatexamen i biologi och du kan välja projekt bland de ... go to description
[ Naturvetenskap ]

VT22 Per.2

Studietakt: 100%
30 250kr engelsk flagga
grundkurs
59% Kvinnor
Kursen ger fördjupade kunskaper inom något av biologins forskningsområden. Kursen kan användas som examenskurs för kandidatexamen i biologi och du kan välja projekt bland de ämnesområ ... go to description
[ Naturvetenskap ]

VT22 Per.1

Studietakt: 100%
30 250kr engelsk flagga
grundkurs
59% Kvinnor
Kursen ger fördjupade kunskaper inom något av biologins forskningsområden. Kursen kan användas som examenskurs för kandidatexamen i biologi och du kan välja projekt bland de ämnesområ ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT22 Per.1

Studietakt: 100%
406 200kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
83% Kvinnor
Som sjuksköterska möter du människor under olika omständigheter i livet. Din uppgift är att vägleda människor till ett friskare och hälsosammare liv samt bidra till att återställa och ... go to description
[ Naturvetenskap ]

VT22 Per.1

Studietakt: 100%
363 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
64% Kvinnor
Kemi spelar en viktig roll i vår vardag och behovet av välutbildade kemister ökar ständigt. Kandidatprogrammet i kemi ger dig en bred kemikompetens med möjli ... go to description
[ Naturvetenskap ]

VT22 Per.2

Studietakt: 100%
30 250kr engelsk flagga
grundkurs
67% Kvinnor
Kursen ger dig grundläggande kunskaper om hur föroreningar sprids och omvandlas i olika miljöer samt effekterna av miljökontamination på olika biologiska organisationsnivåer. Ett tvär ... go to description
[ Naturvetenskap ]

VT22 Per.1

Studietakt: 100%
30 250kr svensk flagga
grundkurs
60% Kvinnor
Kursen behandlar fysiologin hos växter (land och marina) samt deras nära släktingar (cyanobakterier och alger) från cellulär nivå till organismnivå. Fokus ligger på hur miljön påverka ... go to description
[ Naturvetenskap ]

VT22 Per.1

Studietakt: 100%
30 250kr engelsk flagga
grundkurs
75% Kvinnor
Kursen ger fördjupade kunskaper om naturvård och naturvårdsbiologi med betoning på svenska förhållanden och landmiljö (biotoper, arter, naturvårdens innehåll, organisation, regelverk ... go to description